Translation of "Naartoe" in Italian

0.023 sec.

Examples of using "Naartoe" in a sentence and their italian translations:

- Waar ga je heen?
- Waar gaat ge naartoe?
- Waar gaan jullie naartoe?
- Waar gaat u naartoe?

- Dove sei diretto?
- Dove siete diretti?
- Dove sei diretta?
- Dov'è diretto?
- Dov'è diretta?
- Dove siete dirette?

Waar gaan jullie naartoe?

- Dove sei diretto?
- Dove siete diretti?
- Dove sei diretta?
- Dov'è diretto?
- Dov'è diretta?
- Dove siete dirette?

Waar wilt ge naartoe?

- Dove vuoi andare?
- Dove volete andare?
- Dove vuole andare?
- Lei dove vuole andare?
- Tu dove vuoi andare?
- Voi dove volete andare?

Waar ging Tom naartoe?

- Dov'è andato Tom?
- Dove andò Tom?
- Tom dov'è andato?

Waar ging je naartoe?

Dove andavi?

Waar is hij naartoe?

- Dov'è andato?
- Lui dov'è andato?
- Dov'è andato lui?

Ik wil nergens naartoe.

Non voglio andare da nessuna parte.

- Waar ga je heen?
- Waar gaat ge naartoe?
- Waar ga je naartoe?

Dove vai?

Ze gingen er allemaal naartoe.

- Tutti loro ci sono andati.
- Tutti loro ci andarono.

Waar gaan we nu naartoe?

- Dove andremo dopo?
- Poi dove andiamo?

Moet ik er echt naartoe?

- Devo andarci?
- Devo andare lì?

Waar zullen we naartoe gaan?

Dove dobbiamo andare?

Zondag ga ik nergens naartoe.

Domenica non andrò da nessuna parte.

Neem Tom ergens mee naartoe.

- Porta Tom da qualche parte.
- Portate Tom da qualche parte.
- Porti Tom da qualche parte.

Waar brengt u mij naartoe?

- Dove mi stai portando?
- Dove mi sta portando?
- Dove mi state portando?

Neem ons ergens mee naartoe.

- Portaci da qualche parte.
- Ci porti da qualche parte.
- Portateci da qualche parte.

Neem hen ergens mee naartoe.

- Portali da qualche parte.
- Portale da qualche parte.
- Portateli da qualche parte.
- Portatele da qualche parte.
- Li porti da qualche parte.
- Le porti da qualche parte.

Neem me ergens mee naartoe.

- Portami da qualche parte.
- Portatemi da qualche parte.
- Mi porti da qualche parte.

Neem hem ergens mee naartoe.

- Portalo da qualche parte.
- Portatelo da qualche parte.
- Lo porti da qualche parte.

Neem haar ergens mee naartoe.

- Portala da qualche parte.
- Portatela da qualche parte.
- La porti da qualche parte.

Waar gaat deze trein naartoe?

Dove va questo treno?

Ik ging daar eergisteren naartoe.

- Ci sono andato l'altro ieri.
- Io ci sono andato l'altro ieri.
- Ci sono andata l'altro ieri.
- Io ci sono andata l'altro ieri.
- Sono andata lì l'altro ieri.
- Io sono andata lì l'altro ieri.
- Sono andato lì l'altro ieri.
- Io sono andato lì l'altro ieri.

Hij ging er persoonlijk naartoe.

- Ci è andato di persona.
- Ci andò di persona.

- Waar ga je heen?
- Waar gaat ge naartoe?
- Waar gaan jullie naartoe?
- Waar ga je naartoe?
- Waar gaat u heen?

- Dove vai?
- Dove stai andando?
- Dove sta andando?
- Dove state andando?

- Waar ga je heen?
- Waar gaat ge naartoe?
- Waar gaan jullie naartoe?
- Waar ga je naartoe?
- Waar gaat u naartoe?
- Waar gaat u heen?
- Waar gaan jullie heen?

- Dove vai?
- Dove stai andando?
- Dove va?
- Dove andate?

Ga je deze zomer ergens naartoe?

- Vai da qualche parte questa estate?
- Tu vai da qualche parte questa estate?

Hij gaat daar elke dag naartoe.

Lui va là ogni giorno.

Zeg hem waar hij naartoe moet.

Digli dove deve andare.

Je moet er onmiddellijk naartoe gaan.

È necessario che tu ci vada immediatamente.

Mijn hond volgt mij overal naartoe.

Il mio cane mi segue ovunque vada.

- Waar ga je heen?
- Waar gaan jullie naartoe?
- Waar ga je naartoe?
- Waar gaat u naartoe?
- Waar gaat u heen?
- Waar gaan jullie heen?

- Dove stai andando?
- Dove sta andando?
- Dove state andando?

Weet jij waar hij naartoe is gegaan?

- Sai dov'è andato?
- Tu sai dov'è andato?

Ik weet niet waar je naartoe gaat.

Non so dove vai.

- Waar gaan jullie naartoe?
- Waar gaan jullie heen?

- Dove andate?
- Dove state andando?

Hij is daar met de fiets naartoe gereden.

Lui è andato fino a là in bicicletta.

- Waar gaan we naartoe?
- Naar waar gaan we?

Dove stiamo andando?

- Ga ergens anders naartoe.
- Ga ergens anders heen.

- Vai da qualche altra parte.
- Vada da qualche altra parte.
- Andate da qualche altra parte.

- Waar moeten we heen?
- Waar moeten we naartoe?

Dove dobbiamo andare?

- Waar ging je heen?
- Waar ging je naartoe?

Dove sei andato?

- Waar wilt ge naartoe?
- Waar wil je heen?

- Dove vuoi andare?
- Dove volete andare?
- Dove vorresti andare?

- Waar ga je heen?
- Waar ga je naartoe?

Dove vai?

- Waar ga ik heen?
- Waar ga ik naartoe?

Dove sto andando?

Tom zei dat hij weet waar Mary naartoe ging.

Tom disse che lui sapeva dove stava andando Maria.

Tom denkt dat hij weet waar Mary naartoe is.

Tom pensa di sapere dove sia andata Mary.

Ik zal je volgen, waar je ook naartoe gaat.

Ti seguirò ovunque tu vada.

Waar een tand pijn doet, daar gaat de tong naartoe.

- La lingua batte dove il dente duole.
- La lingua batte dove duole il dente.

- Naar waar gaat deze trein?
- Waar gaat deze trein naartoe?

- Dove va questo treno?
- Dove porta questo treno?

Om te weten wat ermee gebeurt als het daar naartoe gaat.

per sapere cosa le succederà quando va lì.

- Ik ben er gisteren naartoe gegaan.
- Ik ging daar gisteren heen.

- Ci sono andato ieri.
- Sono andato lì ieri.
- Ci sono andata ieri.

Ik zal hem vragen waar hij vorige zondag naartoe gegaan is.

Gli chiederò dov'è andato domenica scorsa.

Waar zullen we naartoe gaan? Naar het theater of de bioscoop?

Dove andare adesso? A teatro o al cinema?

Gaat ge daar met de bus of met de auto naartoe?

- Ci vai in autobus o in macchina?
- Ci va in autobus o in macchina?

Tom had de moed niet om daar in zijn eentje naartoe te gaan.

- Tom non aveva il coraggio di andare lì da solo.
- Tom non aveva il coraggio di andarci da solo.

De tuinen zijn zeer mooi in de lente, en we gaan er dikwijls naartoe.

I giardini sono molto belli in primavera e ci veniamo spesso.

- Ik wil niet teruggaan.
- Ik wil daar niet terug naartoe.
- Ik wil niet meer terug.

- Non voglio tornare indietro.
- Io non voglio tornare indietro.

- Jij beslist of we daarheen gaan of niet.
- Jij beslist of we er wel of niet naartoe gaan.

- Sta a te decidere se andremo lì o no.
- Sta a te decidere se andremo là o no.
- Sta a voi decidere se andremo lì o no.
- Sta a voi decidere se andremo là o no.
- Sta a lei decidere se andremo lì o no.
- Sta a lei decidere se andremo là o no.