Translation of "Teruggaan" in Hungarian

0.009 sec.

Examples of using "Teruggaan" in a sentence and their hungarian translations:

Laten we teruggaan.

Forduljunk vissza.

Ik wil niet teruggaan.

Nem akarok visszamenni.

Moeten we een paar eeuwen teruggaan.

pár évszázadot vissza kell repítenem önöket.

- Ik moet terug.
- Ik moet teruggaan.

Vissza kell mennem.

Laten we teruggaan naar het eerste moment van het universum --

Térjünk vissza a világegyetem kezdetéhez,

Maar wacht even, laten we eens teruggaan naar die R-naught nummers.

De várjunk csak, térjünk vissza az R0 értékhez.

Ik had het opgegeven en wilde teruggaan naar de kust. Iets deed me een beetje naar links gaan.

Már szinte feladtam, és elindultam a part felé. De valami miatt balra sodródtam.