Translation of "Ook" in Finnish

0.009 sec.

Examples of using "Ook" in a sentence and their finnish translations:

- Ik ook.
- Ik ook!

- Niin minäkin.
- Minäkin.
- Minä myös.
- Minäkin myös.

- Ik ook.
- Insgelijks.
- Idem.
- Hetzelfde.
- Voor u ook.
- Voor u hetzelfde.
- Jij ook.
- U ook.
- Jullie ook.
- Ik ook!

Samoin.

- Gij ook, Brutus?
- Ook gij, Brutus?

Sinäkin, Brutukseni?

Ook glibberig.

Se on liukasta.

Ik ook.

Niin minäkin.

Ik ook!

- Niin minäkin.
- Minäkin.
- Minä myös.

Maar ook concurrentie.

Mutta sillä on myös kilpailijoita.

Maar pythons ook.

Mutta niin ovat pytonitkin.

Ik ook niet.

En minäkään.

Mannen huilen ook.

Miehetkin itkevät.

U ook bedankt.

Kiitos minunkin puolestani.

- Ik denk het ook.
- Ik denk er ook zo over.
- Dat denk ik ook.

- Minäkin olen sitä mieltä.
- Niin minustakin.
- Niin mustakin.
- Mäki oon sitä mielt.

- Vrouwen willen ook neuken.
- Vrouwen willen ook seks hebben.

- Myös naiset haluavat harrastaa seksiä.
- Naisetkin haluavat seksiä.

- Gij ook, Brutus?
- Ook gij, Brutus?
- Tevens jij, Brutus?

Sinäkin, Brutukseni?

- Ook Tom maakt me gelukkig.
- Ook mij maakt Tom gelukkig.

Tom saa minutkin iloiseksi.

- Ze houdt ook van chocolade.
- Zij houdt ook van chocolade.

- Hänkin tykkää suklaasta.
- Hän tykkää suklaastakin.

- Ook mijn moeder is lerares.
- Mijn moeder is ook lerares.

Myös äitini on opettaja.

Deze ook trouwens, kijk.

Kuten tämäkin.

Dat werkt hier ook.

Se auttaa myös kiipeilyssä.

Maar brengt ook gevaar.

Mutta se tuo myös vaaroja.

Ze krijgen ook hulp.

Ne saavat myös apua.

Hij spreekt ook Russisch.

Hän osaa myös puhua venäjää.

Ook ik wil komen.

- Minäkin haluan tulla.
- Myös minä haluan tulla.
- Minä myös haluan tulla.
- Minä haluan myös tulla.
- Minä haluan tulla myös.

Is Tom daar ook?

- Onko Tomkin siellä?
- Onko Tom myös siellä?
- Onko myös Tom siellä?

Hij spreekt ook Frans.

Hän myös puhuu ranskaa.

Ik spreek ook Frans.

- Minäkin puhun ranskaa.
- Minä puhun ranskaakin.

Tom spreekt ook Frans.

- Tom puhuu myös ranskaa.
- Tom puhuu ranskaakin.
- Tom osaa puhua myös ranskaa.
- Tom osaa puhua ranskaakin.

Werkt u daar ook?

Oletko sinäkin siellä töissä?

Ik leer ook Frans.

Minä opiskelen myös ranskaa.

Spreekt zij ook Hongaars?

Osaako hänkin unkaria?

Spreekt hij ook Hongaars?

Osaako hänkin unkaria?

Oostenrijk had ook bondgenoten.

Itävallallakin oli liittolaisia.

Ik heet ook Tom.

- Minunkin nimeni on Tommi.
- Minun nimeni on myös Tommi.
- Myös minun nimeni on Tommi.
- Minäkin olen Tommi.
- Myös minä olen Tommi.
- Minä olen myös Tommi.
- Olen myös Tommi.

- Ik kan het ook niet verklaren.
- Ik kan het ook niet uitleggen.

Minäkään en osaa selittää sitä.

En de fakkel flakkert ook.

Liekkikin lepattaa.

Dat kun je ook eten.

Sekin on syötävää,

En dat doen wij ook.

Me toimimme samoin.

...hebben de jachtluipaarden ook gedood.

geparditkin ovat saaneet saalista.

Andere mannetjes zijn ook bezig.

Muutkin ovat samalla asialla.

Een mannetjespoema, ook op jacht.

Myös urospuuma on saalistamassa.

Maar er zijn ook reuzen.

Mutta täällä on myös jättiläisiä.

...het was ook een opluchting.

se oli jollain tavalla helpotus.

Dit is ook een appel.

Tuokin on omena.

Ik ben ook een beginner.

Minäkin olen aloittelija.

Ik woon ook in Boston.

- Minäkin asun Bostonissa.
- Myös minä asun Bostonissa.

Dat gevoel heb ik ook.

- Minullakin on sellainen tunne.
- Myös minulla on sellainen aavistus.

Ik hou ook van jou.

- Minäkin rakastan sinua.
- Niin minäkin sinua.

Er zijn ook Franse toeristen.

- Siellä on myös ranskalaisia turisteja.
- Täällä on myös ranskalaisia turisteja.

Jij wist dat ook niet.

Et tiennyt sitä myöskään.

We hebben ook hen geholpen.

Autoimme heitäkin.

- Komt u ook maar met mij mee.
- Jij kunt ook wel met me meekomen.

Voit yhtä hyvin tulla mukaani.

Alle andere beesten zitten daar ook.

Kaikki elävät olennot menevät varjoon.

Er zijn hier ook andere reuzen.

Täällä on muitakin jättiläisiä.

En daar is het ook warmer.

Ja täällä on lämpimämpääkin.

Zijn rivaal voegt ook iets toe.

Kilpailijakin lisää äänteen kutsuunsa.

Hij ging ook bij de MLN.

Hänkin liittyi MLN:ään.

Maar we hebben ook water nodig.

Mutta tarvitsemme myös vettä.

Ze heeft ook een goed geheugen.

Hänellä on myös hyvä muisti.

Het pingpong wordt ook tafeltennis genoemd.

Pingistä kutsutaan myös pöytätennikseksi.

Ik hou ook van deze kleur.

- Pidän myös tästä väristä.
- Pidän tästäkin väristä.

Ik kan het ook niet verklaren.

- Minäkään en osaa selittää sitä.
- Minäkään en osaa selittää tuota.

- Ik ook niet.
- Evenmin kan ik.

En minäkään.

- Ik hou er ook niet van.
- Ik houd er ook niet van.
- Ik vind het ook niet leuk.
- Ik hou er evenmin van.

- Minäkään en pidä siitä.
- En minäkään pidä siitä.

- Ik ben Fin, maar ik spreek ook Zweeds.
- Ik ben Fins maar ik spreek ook Zweeds

Olen suomalainen, mutta puhun myös ruotsia.

Ook al is dit hele meer bevroren...

Vaikka jää peittää koko järven,

Zijn buurman zit ook achter haar aan.

Sen naapurikin jahtaa naarasta.

Deze jachtmogelijkheden trekken ook andere jaguars aan.

Nämä metsästystilaisuudet houkuttelevat myös muita jaguaareja.

Maar een onbegrensd leven biedt ook complicaties.

Mutta elämä ilman rajoja tuo komplikaatioita.

...en ook bij de suikerrietwerkers in Artigas.

Autoimme sokeriruokotyöntekijöitä Artigasissa.

Ik ga hier ook een fonds beginnen...

Luon tänne säätiön.

De VS niet. Groot-Brittannië ook niet.

Ei Yhdysvallat eikä Iso-Britannia.

We zijn ook naar de tempel geweest.

Menimme myös temppeliin.

Er is ook nog een andere mogelijkheid.

- On toinenkin mahdollisuus.
- On olemassa toinenkin mahdollisuus.

Als Tom gaat, dan ga ik ook.

- Jos Tom menee, niin menen minäkin.
- Jos sinä menet, Tom, niin menen minäkin.

Zo slecht was je nu ook niet.

Et sinä niin huono ollut.

Sorry, wat was je naam ook alweer?

Anteeksi, mikä sun nimi taas olikaan?

Wie A zegt, moet ook B zeggen.

Joka leikkiin lähtee, se leikin kestäköön!

Niks ook maar in de verste verte onderzocht.

Ei mitään edes vähän tutkittua.

Ze geeft je ook iets om te volgen.

Sitä voi myös seurata.

Het is ook handig je route te markeren.

On hyvä idea merkitä reitti.

Ik heb hier ook van die tarantula-haartjes.

Sormissa on paljon pieniä tarantulan karvoja.

Houdt ook de noodzaak van een noodplan in.

vaatii varautumista tulevaan.

Wat je ook beslist, we doen het samen.

Toimimme yhdessä, mitä tahansa päätätkin.

Ze is niet alleen aardig, maar ook eerlijk.

Hän ei ole vain ystävällinen mutta myös rehellinen.

Ze spreekt niet alleen Engels, maar ook Duits.

- Hän ei puhu ainoastaan englantia vaan myös saksaa.
- Hän puhuu englannin lisäksi saksaa.