Translation of "Ook" in Russian

0.033 sec.

Examples of using "Ook" in a sentence and their russian translations:

- Ik ook.
- Ik ook!

- Мне тоже.
- Меня тоже.

- Ik ook.
- Insgelijks.
- Idem.
- Hetzelfde.
- Voor u ook.
- Voor u hetzelfde.
- Jij ook.
- U ook.
- Jullie ook.
- Ik ook!

- Взаимно.
- Аналогично.

- Gaan jullie ook?
- Gaat u ook?

- Ты тоже пойдёшь?
- Вы тоже пойдёте?
- Ты тоже поедешь?
- Вы тоже поедете?

- Gij ook, Brutus?
- Ook gij, Brutus?

И ты, Брут?

Ook glibberig.

Но и скользкий.

ook loslaat'.

тоже».

Ik ook!

Я тоже!

Ik ook.

Я тоже.

- Ga jij ook?
- Ga je ook mee?

Ты тоже идёшь?

- Ben je ook Duits?
- Bent u ook Duits?
- Zijn jullie ook Duits?

- Ты тоже немец?
- Ты тоже немка?
- Вы тоже немцы?

- Ik ben ook zenuwachtig.
- Ik ben ook nerveus.
- Ook ik ben zenuwachtig.

Я тоже нервничаю.

- Tom was ook zenuwachtig.
- Tom was ook nerveus.
- Tom vond het ook spannend.

Том тоже нервничал.

- Ik ben ook leraar.
- Ook ik ben leraar.

Я тоже учитель.

- Ik ben ook blij.
- Ik ben ook gelukkig.

- Я тоже счастлив.
- Я тоже счастлива.

- Tom is ook nerveus.
- Tom is ook zenuwachtig.

Том тоже нервничает.

- Ben je ook Duits?
- Bent u ook Duits?

Вы тоже немцы?

- Hij studeert ook Chinees.
- Hij leert ook Chinees.

- Он также изучает китайский.
- Он тоже учит китайский.
- Он тоже учит китайский язык.

- Sami is ook gay.
- Ook Sami is homo.

Сами тоже гей.

Ja, dat ook.

Безусловно.

Maar ook concurrentie.

Но и соперники тоже.

Maar pythons ook.

Но и питоны тоже.

Komen zij ook?

Они тоже придут?

Clowns huilen ook.

Клоуны тоже плачут.

Nooit geweest ook.

Мы никогда не были.

Ook dat nog!

- Только этого не хватало!
- Этого только не хватало!

Gij ook, Brutus?

И ты, Брут?

Ik ga ook.

- Я тоже иду.
- Я тоже еду.

U ook bedankt.

- И вам спасибо!
- И тебе спасибо!
- Вам тоже спасибо!

Mannen huilen ook.

- И мужчины плачут.
- Мужчины тоже плачут.

Gaan jullie ook?

Вы тоже пойдёте?

Ik ging ook.

- Я тоже пошёл.
- Я тоже пошла.
- Я тоже поехал.
- Я тоже поехала.

Ga jij ook?

Ты тоже уходишь?

Ik ook niet.

- И не я.
- Я тоже нет.

Komt ze ook?

Она тоже придёт?

Kookt hij ook?

Он тоже готовит?

Ik ook niet!

- Я тоже!
- И я нет!

En ik ook!

И я тоже!

Gaat u ook?

Вы тоже пойдёте?

- Ik denk het ook.
- Ik denk er ook zo over.
- Dat denk ik ook.

Я тоже так думаю.

- Vrouwen willen ook neuken.
- Vrouwen willen ook seks hebben.

- Женщины тоже хотят секса.
- Женщины тоже хотят заниматься сексом.

- Gij ook, Brutus?
- Ook gij, Brutus?
- Tevens jij, Brutus?

И ты, Брут?

- Hij heeft het ook gezien.
- Hij zag het ook.

- Он также видел это.
- Он тоже это видел.
- Он это тоже видел.
- Он его тоже видел.
- Он её тоже видел.

- Raakte u ook ontstemd?
- Bent u ook boos geworden?

- Вы тоже рассердились?
- Ты тоже рассердился?

- Het tegenovergestelde is ook waar.
- Het omgekeerde is ook waar.
- Het tegendeel is ook waar.

Обратное тоже верно.

- Hij heeft hem ook gezien.
- Hij heeft het ook gezien.
- Hij heeft haar ook gezien.

- Он тоже это видел.
- Он тоже его видел.

- Vrolijk kerstfeest voor jou ook.
- Vrolijk kerstfeest voor u ook.
- Vrolijk kerstfeest voor jullie ook.

- Тебя тоже с Рождеством.
- Вас тоже с Рождеством.

- Was jij ook in Australië?
- Was u ook in Australië?
- Waren jullie ook in Australië?

Ты тоже был в Австралии?

- Ze houdt ook van chocolade.
- Zij houdt ook van chocolade.

Ей тоже нравится шоколад.

- Wij spreken Nederduits. Jij ook?
- Wij spreken Platduits. Jij ook?

Мы говорим по-нижненемецки, вы тоже?

- Ook mijn moeder is lerares.
- Mijn moeder is ook lerares.

Моя мать тоже учительница.

- Het is ook geen sinaasappel.
- Het is ook geen appelsien.

Это тоже не апельсин.

- Ze is ook jouw dochter.
- Ze is ook uw dochter.

Она и твоя дочь тоже.

- Tom is ook een student.
- Ook Tom is een student.

Том тоже студент.

Maar hoe dan ook.

Ну да ладно.

Wat ook begrijpelijk was,

оно и понятно.

Deze ook trouwens, kijk.

И это тоже, смотрите.

Dat werkt hier ook.

То же самое и здесь.

Ook zij was kankerpatiënt,

Она тоже была больна раком.

Luister er ook naar.

нужно к нему и прислушаться.

Maar ook het belangrijkste.

и самая главная.

Maar vereisen ook daden.

нужны и дела.

Maar brengt ook gevaar.

Но и сулит опасность.

Ze krijgen ook hulp.

Еще им помогают.

Heeft u ook bier?

У тебя есть пиво?

Ik wil ook rundvlees.

Я тоже хочу говядину.

Hij spreekt ook Frans.

- Он тоже говорит по-французски.
- Он говорит и по-французски.
- Он также говорит на французском.

Ik moet ook eten.

Мне тоже надо поесть.

Ik ben ook leraar.

Я тоже учитель.

Ik wil het ook!

Я тоже хочу!

Ook ik wil komen.

Я тоже хочу прийти.