Translation of "Winkelen" in French

0.004 sec.

Examples of using "Winkelen" in a sentence and their french translations:

Universiteit, winkelen, muziek.

L'université, le shopping, la musique.

Ik moet gaan winkelen.

Je dois aller faire les courses.

Ik ben gaan winkelen.

J'ai fait des courses.

Ze ging ergens anders winkelen.

Elle est allée faire les courses autre part.

Ze is verslaafd aan winkelen.

C'est une accro des emplettes.

Moeder is aan het winkelen.

Mère est partie faire des courses.

Moeder is net gaan winkelen.

Mère vient de sortir faire les courses.

- Ik haat winkelen.
- Ik haat shoppen.

Je déteste faire des courses.

Tom gaat met zijn vriendin winkelen.

Tom fait du shopping avec sa petite amie.

Tom is aan het winkelen voor kerstcadeaus.

Tom fait des courses pour les cadeaux de Noël.

Heb je zin om mee te gaan winkelen?

- Aimeriez-vous aller faire des emplettes avec moi ?
- Aimerais-tu aller faire des emplettes avec moi ?

- Ze is gaan shoppen.
- Ze is gaan winkelen.

- Elle est allée faire les courses.
- Elle est allée faire des courses.
- Elle alla faire des emplettes.

's Avonds zijn we in de binnenstad gaan winkelen.

Le soir, nous avons fait des courses dans le centre-ville.

- Ik moet gaan winkelen.
- Ik moet boodschappen gaan doen.

Je dois aller faire les courses.

Als je morgen niet beter bent, gaan we niet winkelen.

Si tu ne vas pas mieux demain, nous n'irons pas faire les magasins.

Maria en Natalia gaan winkelen. Ze willen iets kopen voor zichzelf.

Marie et Nathalie vont faire les boutiques. Elles veulent s'acheter quelque chose.

Tom is de hele dag al aan het winkelen voor kerstcadeaus.

- Tom a acheté des cadeaux de Noël toute la journée.
- Tom a passé toute la journée à acheter des cadeaux de Noël.

Ik stond op het punt om te gaan winkelen, toen jij belde.

J'allais juste sortir faire des courses quand vous avez téléphoné.

- Ik wil wat winkelen in de buurt.
- Ik wil hier een paar dingen kopen.

Je veux faire quelques courses dans le coin.

- Heb je zin om morgen te gaan shoppen?
- Heb je zin om morgen te gaan winkelen?

Est-ce que tu veux aller faire les magasins demain ?