Translation of "Hier" in English

0.008 sec.

Examples of using "Hier" in a sentence and their english translations:

Hier?

Here?

Hier!

Over here!

- Kom naar hier!
- Kom hier!
- Kom eens hier!

- Come here.
- Come over.
- Come here!

- Kom naar hier!
- Kom hier!

Come over!

- Stop hier.
- Blijf hier staan.

Stop right here.

- Zit hier.
- Ga hier zitten.

Sit here.

- Woon je hier?
- Woont u hier?
- Wonen jullie hier?

Do you live here?

- Kom naar hier!
- Kom hier!
- Kom eens hier!
- Kom hierheen.

- Come here.
- Come hither.

- Woonden jullie hier?
- Woonde u hier?

Did you live here?

- Hier, neem dit.
- Hier, pak aan.

Here, take this.

- We leven hier.
- Wij wonen hier.

We live here.

- Kom hier, alsjeblieft.
- Kom hier, alstublieft.

- Please come this way.
- Please come here.

- Blijf hier vandaan.
- Blijf hier weg.

Stay away from here.

- U bent hier.
- Je bent hier.

- You're here.
- You are here.

- Wacht hier alstublieft.
- Wacht hier alsjeblieft.

Please wait here.

- Woon je hier?
- Woont u hier?

Do you live here?

Studeer hier.

- Do study here.
- Study here.

Teken hier!

Sign your name there.

Kom hier!

Come here!

Teken hier.

Sign here.

Blijf hier!

Stay here!

Niet hier.

- Not here.
- Not here!

Wacht hier.

Wait here.

Stop hier.

Stop here.

Begin hier.

Start here.

Niet hier!

- Not here.
- Not here!

Blijf hier.

- Stay here!
- Stay here.

Kijk hier.

- Look here.
- Come here!

Weg hier!

Get out of here quickly!

Kom hier.

- Come here.
- Come here!

Kijk hier!

Look here!

Hier, kijk.

Here, look.

Langs hier.

This way.

Zit hier.

Sit here.

Hier, vang!

Here, catch!

- Uw schoenen zijn hier.
- Zijn schoenen zijn hier.
- Uw schoenen staan hier.
- Zijn schoenen staan hier.
- Haar schoenen staan hier.

Your shoes are here.

- Je mag hier roken.
- Jullie mogen hier roken.
- U mag hier roken.
- Hier kan je roken.
- Hier mag je roken.

You can smoke here.

- Waarom werk jij hier?
- Waarom werk je hier?
- Waarom werkt u hier?
- Waarom werken jullie hier?

Why do you work here?

- Hier is je bon.
- Hier is je bonnetje.
- Hier is uw bon.
- Hier is uw bonnetje.

Here is your receipt.

- Je schoenen zijn hier.
- Uw schoenen zijn hier.
- Jullie schoenen zijn hier.
- Uw schoenen staan hier.

Your shoes are here.

- Hier, een appel.
- Hier is een appel.

It's a fruit.

- Jij blijft hier.
- Jij zal hier blijven.

You'll stay here.

- Alles mag hier.
- Alles is hier toegestaan.

Anything goes here.

- Hier zijn we dan.
- Hier zijn we!

- Here we are.
- Here we are!

- Wat gebeurt hier?
- Wat is hier gaande?

- What's going on?
- What's going on here?
- What's going on in here?
- What is going on here?

- Je kunt hier studeren.
- U kunt hier studeren.
- Jullie kunnen hier studeren.

You can study here.

- Je schoenen zijn hier.
- Uw schoenen zijn hier.
- Jullie schoenen zijn hier.

Your shoes are here.

- Heb je hier familieleden?
- Heeft u hier familieleden?
- Hebben jullie hier familieleden?

Do you have relatives here?

- Twintig families leven hier.
- Hier wonen twintig families.
- Hier wonen twintig gezinnen.

Twenty families live here.

- Hier is uw sleutel.
- Hier is je sleutel.
- Hier is jullie sleutel.

- Here is your key.
- Here's your key.

- Hier is jouw paraplu.
- Hier is uw paraplu.
- Hier is jullie paraplu.

Here's your umbrella.

- Je kan hier parkeren.
- U kunt hier parkeren.
- Jullie kunnen hier parkeren.

- You can park here.
- You may park here.

- Hier is je koffie.
- Hier is uw koffie.
- Hier is jullie koffie.

Here's your coffee.

- Verkoopt u hier bureaulampen?
- Verkoop je hier bureaulampen?
- Verkopen jullie hier bureaulampen?

Do you sell desk lamps here?

- Ik ga hier niet zitten.
- Ik zit hier niet.
- Hier zit ik niet.
- Hier ga ik niet zitten.

I'm not sitting here.

- Ik ga hier niet zitten.
- Ik zit hier niet.
- Hier zit ik niet.

I'm not sitting here.

- Kom mee!
- Kom naar hier!
- Kom hier!
- Kom!

- Come on!
- Come over!
- Come!
- Come on.
- Come along!

- Het is lekker hier!
- Het is hier geweldig!

It's great here!

- Hier doet het pijn.
- Het doet hier pijn.

It hurts here.

- Kan ik hier studeren?
- Mag ik hier studeren?

Can I study here?

- Hier is de rekening.
- Hier is het bonnetje.

- Here is the bill.
- Here's the bill.
- Here you go, the bill.

- Jack is niet hier.
- Jack is hier niet.

- Jack isn't here.
- Jack isn't there.

- Nu woon ik hier.
- Ik woon nu hier.

- I live here now.
- Now I live here.

- Wat doe je hier?
- Wat doet gij hier?

- What are you doing here?
- What're you doing here?

- Ik heb pijn hier.
- Ik heb hier pijn.

- I have a pain here.
- It hurts here.

- Waarom werkt u hier?
- Waarom werken jullie hier?

- Why do you work here?
- Why are you working here?

- Ik vertrouw niemand hier.
- Ik vertrouw hier niemand.

I don't trust anyone here.

- We verliezen hier tijd.
- We verspillen hier tijd.

We're wasting time here.

- Tom was toch hier?
- Tom was hier, toch?

Tom was here, wasn't he?