Translation of "Grijp" in English

0.012 sec.

Examples of using "Grijp" in a sentence and their english translations:

Grijp hem.

Grab him.

- Pak hem!
- Grijp hem!

Get him!

- Grijp het!
- Pak het!

Grab it!

Grijp ze zolang je kunt.

Get them while you can.

- Pak ze!
- Haal ze!
- Grijp ze!

Get them!

- Profiteer van het moment!
- Grijp het moment!

Take advantage of the moment!

- Pak ze nu op!
- Grijp ze nu!

Gotta catch 'em all!

- Neem het.
- Grijp het!
- Pak het!
- Neem het!

- Take it!
- Take it.
- Grab it!

Om een stier te vangen, grijp hem bij de horens.

To catch the bull, grab its horns.