Translation of "Heeft" in Chinese

0.024 sec.

Examples of using "Heeft" in a sentence and their chinese translations:

- Heeft Tom gereageerd?
- Heeft Tom geantwoord?

汤姆有回应了吗?

Wie geschreven heeft, heeft twee keer gelezen.

寫好了要讀兩遍。

- Tom heeft het mis.
- Tom heeft ongelijk.

湯姆錯了。

- Ze heeft weinig vrienden.
- Zij heeft weinig vrienden.

她的朋友很少。

- Zij heeft geen vijanden.
- Ze heeft geen vijanden.

她没有敌人。

- Hij heeft hulp nodig.
- Zij heeft hulp nodig.

她需要帮助。

- Zij heeft veel geld.
- Hij heeft veel geld.

她有很多钱。

- Hij heeft zelfmoord gepleegd.
- Hij heeft zichzelf omgebracht.

他自杀了。

- Ze heeft hulp nodig.
- Hij heeft hulp nodig.

- 她需要帮助。
- 她需要幫助。

- Ze heeft een hartkwaal.
- Ze heeft een hartaandoening.

她心脏病发了。

Iedereen heeft zwakheden.

谁都有弱点。

Heeft hij broers?

他有任何的兄弟嗎?

Heeft hij gelijk?

他对吗?

Tom heeft verloren.

汤姆输了。

Tom heeft gefaald.

汤姆失败了。

Amerika heeft vijanden.

美国有些敌人。

Heeft u potloden?

您有铅笔吗?

Heeft u werkervaring?

你有工作经验吗?

U heeft gewonnen!

- 您赢!
- 你们赢!
- 他们赢了!

Heeft Tom gewonnen?

汤姆赢了吗?

Heeft Tom gereageerd?

汤姆有回应了吗?

Heeft Tom geantwoord?

汤姆有回应了吗?

Heeft u kleinkinderen?

- 您有孫子女嗎?
- 您有孫子、孫女嗎?

Heeft Tom kinderen?

汤姆有孩子吗?

Heeft Tom ervaring?

汤姆有经验吗?

Tom heeft gelijk.

汤姆是对的。

Tom heeft keelpijn.

汤姆喉咙疼。

Tom heeft kiespijn.

- 汤姆牙齿疼。
- 汤姆牙疼。

Heeft zij gelijk?

她是正确的吗?

Heeft u lucifers?

您有火柴吗?

Heeft Bob gelijk?

鮑勃是對的嗎?

Hij heeft hoofdpijn.

他的头痛了。

Saturnus heeft ringen.

土星有光環。

- Ze heeft geen enkele vriend.
- Ze heeft helemaal geen vrienden.

她一个朋友都没有。

- De regenboog heeft zeven kleuren.
- Een regenboog heeft zeven kleuren.

彩虹有七種顏色。

- Heeft iemand anders een raadgeving?
- Heeft iemand anders een advies?

有人還有什麼建議嗎?

- Hij heeft zijn fout erkend.
- Hij heeft zijn schuld erkend.

他承認他有罪。

- Het heeft me erg geholpen.
- Het heeft me veel geholpen.

它幫了我很多。

- Heeft u nog niet gegeten?
- Heeft u nog niet gedineerd?

你还没有吃晚饭?

- Heeft iedereen hun huiswerk gemaakt?
- Heeft ieder zijn huiswerk gemaakt?

大家都做了功课吗?

- En niemand heeft je geholpen?
- En niemand heeft u geholpen?

那没人帮你吗?

Hij heeft alles opgegeten.

他通通都吃了。

Seiko heeft geen zussen.

Seiko 沒有姐妹。

Wie heeft dit gebroken?

誰把這個弄壞了?

Wie heeft karaoke uitgevonden?

卡拉 OK 是誰發明的?

Hij heeft geen vriendin.

他没有女朋友。

Hij heeft twee dochters.

他有两个女儿。

Heeft Tom een vriendin?

湯姆有女朋友嗎?

Tom heeft lage bloeddruk.

汤姆有低血压。

Tom heeft blauwe ogen.

汤姆的眼睛是蓝色的。

Tom heeft drie katten.

Tom有三隻貓。

Wie heeft Amerika ontdekt?

誰發現了美洲?

Hij heeft een auto.

他有辆车。

Ken heeft een gitaar.

肯有一把吉他。

Het heeft geregend vannacht.

今晚下過雨了。

Ze heeft grote borsten.

- 她的胸很大。
- 她有兩個很大的咪咪。

Wie heeft dat gebouwd?

这是谁建的?

Ze heeft mooie ogen.

她有一雙漂亮的眼睛。

Hoeveel boeken heeft hij?

他有多少册图书?

Hij heeft lange benen.

他的腿很长。

Bill heeft veel vrienden.

比爾有很多朋友。

Hij heeft veel gezag.

他有很多职权。

Ann heeft geen zus.

安沒有妹妹。

Hij heeft bruine ogen.

他有褐色的眼睛。

Ze heeft graag sinaasappelen.

- 她喜歡柳橙。
- 她喜欢橙子。

Tom heeft geen koorts.

- 汤姆没有发烧。
- 汤姆不发烧。

Hij heeft twee katten.

他有两只猫。

Hij heeft vreemde ideeën.

他有着奇妙的想法。

Mike heeft twee vriendinnen.

麦克有两个女朋友。

Tom heeft veel vrienden.

汤姆有很多朋友.

Heeft u al kinderen?

你已經有孩子了嗎?

Dat heeft mij verrast.

這讓我感到很驚訝。

Ze heeft hem gebeten.

她咬了他。

Hij heeft geen kinderen.

他沒有孩子。

Hij heeft zelfmoord gepleegd.

他自杀了。

Tom heeft hen verlaten.

汤姆抛弃了他们。

Ze heeft groene ogen.

她有绿色的眼睛。

Columbus heeft Amerika ontdekt.

哥伦布发现了美洲。

Venus heeft geen maan.

金星沒有衛星。

Tom heeft 7% lichaamsvet.

汤姆的体脂率是7%。

Tom heeft twee kinderen.

Tom有兩個孩子。

Heeft u al gestemd?

您已經投了票了嗎?

Wie heeft het gebouwd?

这是谁建的?

Wie heeft radium ontdekt?

誰發現了鐳?

Heeft hij het druk?

他忙嗎?

Deze kamer heeft airconditioning.

這個房間有空調。

Wie heeft jou ingehuurd?

誰雇了你?

Hij heeft duidelijk gelogen.

他明显的撒谎了。

Hij heeft zeven zonen.

他有七个儿子。