Translation of "Llueve" in Hungarian

0.017 sec.

Examples of using "Llueve" in a sentence and their hungarian translations:

Mañana llueve.

Holnap esni fog.

Apenas llueve.

Alig esik.

Todavía llueve.

- Esik még.
- Még esik.

Hoy llueve.

Ma esik az eső.

Llueve mucho.

Nagyon esik.

- Llueve.
- Está lloviendo.

- Esik az eső.
- Esik.

Llámame si llueve.

Hívj fel, ha esik.

Difícilmente llueve acá.

Itt szinte soha nem esik.

Si llueve, llámame.

- Hívj fel, ha esik!
- Hívj fel engem, ha esik.

Llueve sin cesar.

- Szakadatlanul esik.
- Megállás nélkül esik.
- Csak esik és csak esik.

Ya no llueve.

Már nem esik.

- Me quedaré si llueve.
- Me voy a quedar si llueve.

- Maradok, ha esik.
- Maradni fogok, ha esik.

- Está lloviendo a cántaros.
- Llueve a cántaros.
- Llueve a mares.

Esik, mintha dézsából öntenék.

¿Qué hacemos si llueve?

Mit csinálunk, ha esni fog?

Llueve ahora a cántaros.

Most erősen esik.

De fijo llueve hoy.

Ma biztosan esni fog az eső.

Llueve mucho en junio.

Júniusban sokat esik.

Esta noche llueve enérgicamente.

Ma éjjel esik, mintha dézsából öntenék.

Cuando llueve, aparecen humedades.

Esőben beázásfoltok jelennek meg.

Llueve desde el jueves pasado.

Múlt csütörtök óta esik.

Llueve y no tengo paraguas.

Esik, és nincs ernyőm.

Llueve casi todos los días.

- Majd' minden nap esik.
- Majdnem minden nap esik az eső.

Si llueve mañana, no iré.

Ha esik holnap, sehova nem megyünk.

- Si llueve, esta noche no salgo.
- Si llueve esta noche, no voy a salir.

Ha ma este esni fog, nem megyek ki.

No me gusta salir cuando llueve.

Nem szívesen megyek ki, ha esik.

Si llueve, me quedaré en casa.

Ha esni fog, otthon maradok.

Cuando llueve, ella coge el autobús.

Amikor esik, busszal utazik.

Hoy llueve. ¿Dónde está mi paraguas?

Ma esik. Hol van az ernyőm?

Si llueve, el juego se suspenderá.

Ha esik, elhalasztják a mérkőzést.

Si llueve, la excursión será cancelada.

Ha esik, a kirándulást lefújják.

¿Qué vas a hacer si llueve?

Mit fogsz csinálni, ha esik?

Si llueve nos quedaremos en casa.

Ha esik, akkor itthon maradunk.

- Paseo todos los días, excepto cuando llueve.
- Doy un paseo todos los días, excepto cuando llueve.

Minden nap sétálok, kivéve amikor esik.

Paseo todos los días, excepto cuando llueve.

Minden nap sétálok, kivéve amikor esik.

Él jugará al golf incluso si llueve.

Akkor is golfozni fog, ha esik.

Siempre uso botas cuando llueve o nieva.

Ha eső vagy hó esik, mindig csizmát veszek fel.

Cada vez que llueve, el techo gotea.

Mindig, mikor esik, a tető szivárog.

Si llueve mañana, no vamos a ir allá.

Ha holnap esni fog, mi nem megyünk oda.

En junio llueve día tras día sin parar.

Júniusban megállás nélkül esik minden nap.

Me gusta cuando llueve. ¿A ti no, Tom?

Szeretem az esőzést. Te nem, Tomi?

Él le explicó a mi hijo por qué llueve.

Elmagyarázta a fiamnak, miért esik az eső.

- Llueve desde el martes.
- Está lloviendo desde el martes.

- Kedd óta esik.
- Kedd óta esik az eső.

En Sendai llueve mucho en el mes de julio.

Sendaiban júliusban sok eső esik.

Va caminando al trabajo todos los días menos cuando llueve.

Minden nap gyalog jár dolgozni, kivéve, ha esik.

- Todavía llueve.
- Vuelve a llover.
- Está lloviendo de nuevo.
- Está lloviendo otra vez.

- Még esik az eső.
- Esik még.
- Már megint esik!