Translation of "Ding" in Russian

0.025 sec.

Examples of using "Ding" in a sentence and their russian translations:

- Ieder zijn ding.
- Ieder zijn eigen ding.

Каждому своё.

Ieder zijn ding.

Каждому своё.

- Arm ding!
- Ocharme!

- Бедняжка!
- Ах, он бедняжка!
- Бедняжка.

Zingen is haar ding.

- Она любит петь.
- Ей нравится петь.

Zingen is hun ding.

- Они любят петь.
- Им нравится петь.

- Ieder zijn ding.
- Ieder zijn eigen ding.
- Eenieder krijgt wat hij verdient.

Каждому своё.

Maar... ...dit ding liegt niet.

Но... Маячок не врет.

Maar dit ding liegt niet.

Но маячок не врет.

Kan je dat ding eten?

- Это съедобно?
- Это съедобное?
- Это можно есть?

- Arm ding!
- Ocharme!
- Arme man.

Ой, бедняжка!

Laat mij een ding zeggen.

Позволь мне сказать одну вещь.

Ze trok het ding gewoon omver.

она ее просто роняет.

Dit ding geeft niet mee. Man.

Эта штуковина не двигается. Блин!

Tom heeft het zelfde ding gedaan.

Том сделал то же самое.

Een ding heb ik niet begrepen.

Я одного не понял.

School is niet zo mijn ding.

- Школа не для меня.
- Школа - это не для меня.

Vissen is niet echt mijn ding.

Ловить рыбу — не моё.

- Wat is dat voor ding in uw rechterhand?
- Wat is dat voor ding in je rechterhand?

Что за предмет у тебя в правой руке?

Je moet me alleen één ding beloven.

- Вы лишь должны пообещать мне одну вещь.
- Ты лишь должен пообещать мне одну вещь.
- Ты лишь должна пообещать мне одну вещь.

En dan het derde ding, bam! Kayak. Wat?

И затем появляется Кайак. Простите, что?

Ze beseft dat dit ding niet gevaarlijk is.

Каким-то образом она понимает, что это существо не опасно,

We willen dit ding veilig lanceren en vliegen.

Мы запустим эту штуку, чтобы слететь безопасно.

Tijd is het kostbaarste ding van de wereld.

Время - самая ценная вещь в мире.

- Doe het gewoon weg.
- Gooi dat ding weg.

- Просто избавься от него.
- Просто избавься от неё.

Welk middel kan een ding tot leven wekken?

Какой инструмент мог бы оживить вещь?

- Ze houden van zingen.
- Zingen is hun ding.

Они любят петь.

En dat snel vallende ding schrikt dat dier af.

Он быстро падает на дно — осьминожка пугается

Het eerste ding dat hij kocht was een wekker.

Первым предметом, который он приобрёл, стал будильник.

- Ieder zijn ding.
- Over smaak valt niet te twisten.

- Десять человек - десять вкусов.
- На вкус и цвет товарищей нет.

Ik heb geen idee hoe je dit ding moet gebruiken.

Понятия не имею, как пользоваться этой штукой.

Er is slechts één ding dat we kunnen doen nu!

Нам осталось только одно!

Er is nog steeds een ding dat ik niet begrijp.

Я пока только одного не понимаю.

Een ding is zeker: zijn job zou ik niet willen hebben.

Я одно тебе могу сказать: я бы такую работу, как у него, не хотел.

Nu alleen nog het touw binnenhalen. En dan gaan we dat ding zoeken.

Ладно, только заберу канат. Тогда мы пойдем и попробуем найти эту штуку.

Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding.

Обезьяны, даже одевшись в бархат, остаются обезьянами.

Het ding over de slag om Stamford Bridge is dat Harald Hardrada en zijn invasiemacht

Дело в битве у Стэмфорд Бридж в том, что Харальд Хардрада и его силы вторжения

Een taal spreken is één ding, maar iemand een taal leren is iets helemaal anders.

Говорить на языке - это одно, а обучать ему - совсем другое.

Het huwelijk is een ding, liefde een ander. De liefde gaat voorbij en de echtgenoot blijft.

Брак - это одно, а любовь - совсем другое. Любовь проходит, а муж остаётся.