Translation of "Degene" in Russian

0.014 sec.

Examples of using "Degene" in a sentence and their russian translations:

Tom was degene die reed.

За рулём был Том.

Tom is degene die lacht.

Том - тот, кто смеётся.

Degene die werden uitgeschakeld door slaapgebrek

Гены, активность которых понизилась,

Jij bent degene die ik zocht.

- Вы именно тот человек, которого я искал.
- Ты именно тот, кого я искал.
- Ты именно та, кого я искал.
- Тебя-то я и искал.
- Вас-то я и искал.

Zij was degene die het suggereerde.

Это она предложила.

Ik ben degene die ze willen.

Я тот, кто им нужен.

Ik ben degene die ziek is.

Это я болен.

Tom is degene die schuldig is.

Виновен Том.

Jij bent niet degene die stierf.

Ты не тот, кто умер.

Hij is precies degene die je zoekt.

Он именно тот, кого ты ищешь.

Jij bent degene die het gevecht begon.

Это ты начал драку.

Ben jij degene die Tom heeft vergiftigd?

Это ты Тома отравил?

Zij was degene die zijn wond verzorgde.

Она та, кто позаботился о его ране.

Ik ben degene die de sleutel heeft.

Ключ у меня.

Tom was degene die het gedaan had.

Это Том сделал.

Tom was degene die het ontwerp bedacht.

Это Том разработал дизайн.

Ik ben degene die Tom zou moeten bedanken.

- Это я должен Тома благодарить.
- Это мне надо Тома благодарить.

Ik ben degene die Tom zou moeten helpen.

Это я должен Тому помогать.

Degene die altijd de afwas doet, ben ik.

Посуду всегда мою я.

Tom was degene die me gitaar leerde spelen.

Это Том научил меня играть на гитаре.

Tom was degene die mij het verhaal vertelde.

- Именно Том рассказал мне это.
- Эту историю рассказал мне Том.

Hij is degene die ik gisteren gezien heb.

Это его я вчера видел.

Jij bent degene die suggereerde deze computer te kopen.

Это ты предложил купить этот компьютер.

Ik zou degene moeten zijn die voor Tom zorgt.

Я должен быть тем, кто заботится о Томе.

Ik ben degene die met de Poolse ambassadeur sprak.

- Это я говорил с польским послом.
- Это я говорил с послом Польши.

Maar ik ben degene die jou zou moeten bedanken.

Но это я должен Вас благодарить.

Tom is degene die me dit boek heeft gegeven.

Это Том дал мне эту книгу.

Tom is degene die voor de kaartjes betaald heeft.

Это Том заплатил за билеты.

...en jij bent degene die beslist waar we langs gaan.

и вы решаете, куда мы пойдем отсюда.

Ik was niet degene die dat aan Tom heeft verteld.

Это не я рассказал об этом Тому.

Want hij leek niet op degene die ik me had voorgesteld.

потому что он выглядел совсем не так, как я его представляла.

...en jij bent degene die beslist waar we van hieraf heengaan.

и вы решаете, по какому пути мы пойдем отсюда.

Volgens dit rapport was Tom degene die het ongeluk veroorzaakt heeft.

- В соответствии с этим докладом, именно Том является причиной несчастного случая.
- Согласно этому отчёту, именно Том стал причиной аварии.

Tom zegt dat hij niet degene was die het raam brak.

Том говорит, что это не он разбил окно.

Laat me je voorstellen aan degene waarvan ik het meest hou.

Позвольте мне представить вам тех, кого я люблю больше всего.

De enige baan die Tom ooit had is degene die hij nu heeft.

Единственная работа, которая была у Тома, — это та, на которой он работает сейчас.

"Ah, jij kleine dief!" zei de boer boos. "Dus jij bent degene die mijn kippen steelt!"

«Ах ты воришка!» — сердито воскликнул Крестьянин. «Значит, это ты крадёшь у меня цыплят!»

Je hebt ons al zo ver gekregen... ...maar nu ben ik degene die 't tegengif nodig heeft.

Проделана отличная работа, мы оказались далеко, но сейчас я буду одним из тех, кому нужно противоядие.

Schrijf je naam op de lijst en geef het aan degene die bij je in de buurt is.

Напиши свое имя на листе и дай его тому, кто рядом с тобой.

Daar hoef jij je niet voor te verontschuldigen, Tom. Ik ben immers degene die zomaar verliefd op je is geworden.

Том, тебе не за что извиняться. Я же сама в тебя влюбилась.

- Jij bent de man waarnaar ik op zoek ben geweest.
- Gij zijt de persoon die ik zocht.
- Jij bent degene die ik zocht.

- Ты тот, кого я искал.
- Ты та, кого я искал.
- Тебя-то я и искал.