Translation of "Stierf" in Spanish

0.014 sec.

Examples of using "Stierf" in a sentence and their spanish translations:

Stephen stierf.

Ha muerto Stephen.

Hij stierf plotseling.

- De repente murió.
- Se murió de repente.

Zijn vader stierf.

Su padre murió.

De melkboer stierf.

El lechero murió.

Hij stierf gisteravond.

Murió ayer por la noche.

Michael Jackson stierf.

Michael Jackson ha muerto.

Tom stierf jong.

Tom murió joven.

Hij stierf snel.

Tuvo una muerte rápida.

Tom stierf maandagmorgen.

Tom murió el lunes por la mañana.

Ze stierf aan kanker.

Ella murió de cáncer.

Hij stierf door zuurstofgebrek.

Él murió por falta de oxígeno.

Tom stierf niet vergeefs.

Tom no murió en vano.

Tom stierf in 2009.

Tom murió en el 2009.

Ze stierf aan maagkanker.

Ella murió de cáncer de estómago.

Tom stierf in Australië.

Tom murió en Australia.

Alexander stierf in Babylon.

Alexander murió en Babilonia.

- Mijn grootvader stierf vijf jaar geleden.
- Mijn oap stierf vijf jaar geleden.

Mi abuelo murió hace cinco años.

Hij stierf 3 dagen daarna.

Él murió tres días después.

De man stierf aan kanker.

El hombre murió de cáncer.

Mijn vader stierf aan longkanker.

Mi padre murió de cáncer de pulmón.

Hij stierf een natuurlijke dood.

- Murió por causas naturales.
- Él tuvo una muerte natural.

Hij stierf vijf jaar geleden.

Él murió hace cinco años.

- Zij is overleden.
- Ze stierf.

Ella murió.

- Niemand stierf.
- Niemand is gestorven.

- Nadie murió.
- No murió nadie.

Mijn grootvader stierf in Korea.

Mi abuelo murió en Corea.

Hij stierf op hoge leeftijd.

Él murió a una edad avanzada.

Hij stierf een snelle dood.

Tuvo una muerte rápida.

Tom stierf in de gevangenis.

Tom murió en prisión.

Hij stierf enkele uren later.

Él murió unas pocas horas más tarde.

Hij dronk gif en stierf.

Tomó veneno y se murió.

Tom stierf voor zijn land.

Tomás murió por su país.

Hij stierf twee uur later.

- Él murió dos horas más tarde.
- Murió dos horas después.

Hamilton stierf de volgende dag.

Hamilton murió al día siguiente.

- Mijn vader stierf voordat ik geboren was.
- Mijn vader stierf voor mijn geboorte.

- Mi padre murió antes de que yo naciera.
- Mi padre murió antes de nacer yo.

Mijn vader stierf op een vrijdag.

Mi padre murió un viernes.

Landgoed, waar hij stierf in 1826.

finca, donde murió en 1826.

De oude man stierf aan kanker.

- Ese anciano murió de cáncer.
- El hombre mayor murió de cáncer.
- El anciano murió de cáncer.

Ze stierf op 54-jarige leeftijd.

- Ella murió a la edad de 54 años.
- Murió a los 54 años de edad.
- Murió a la edad de 54 años.

Onze zoon stierf in de strijd.

Nuestro hijo murió en batalla.

Het leger stierf van de honger.

El ejército murió de hambre.

Mijn vader stierf vier jaar geleden.

Mi padre murió hace cuatro años.

Mijn oom stierf een jaar geleden.

Mi tío murió hace un año.

Jij bent niet degene die stierf.

No fuiste tú el que murió.

Zijn oom stierf vijf jaar geleden.

Su tío murió hace cinco años.

Dalida stierf aan een overdosis slaaptabletten.

Dalida murió de una sobredosis de somníferos.

Mijn moeder stierf tijdens mijn afwezigheid.

Mi madre murió durante mi ausencia.

Die oude man stierf aan kanker.

Ese anciano murió de cáncer.

Koningin Elizabeth I stierf in 1603.

La reina Elizabeth I falleció en 1603.

Onze zoon stierf in de oorlog.

- Nuestro hijo murió en la guerra.
- Nuestro hijo murió durante la guerra.

Mijn vader stierf voor mijn geboorte.

- Mi padre murió antes de que yo naciera.
- Mi padre murió antes de nacer yo.

Zijn moeder stierf vier jaar later.

Su madre murió cuatro año después.

De junkie stierf van een overdosis.

El adicto murió de sobredosis.

Mijn vader stierf vijf jaar geleden.

Mi padre murió hace cinco años.

De bejaarde stierf van de honger.

El anciano murió de hambre.

- Mijn vader stierf toen ik zeven jaar oud was.
- Mijn vader stierf toen ik zeven was.
- Mijn vader stierf toen ik zeven jaar was.

- Mi padre murió cuando yo tenía siete años de edad.
- Mi padre murió cuando yo tenía siete años.

En ongeveer zes maanden voor ze stierf,

y seis meses antes de morir,

Ze wisten hoe het oude zwijn stierf.

supieran cómo murió el viejo jabalí.

De man stierf een paar uur geleden.

El hombre murió hace unas horas.

Hij stierf van ouderdom twee jaar geleden.

Él murió de edad hace dos años atrás.