Translation of "Stierf" in Hungarian

0.011 sec.

Examples of using "Stierf" in a sentence and their hungarian translations:

Hij stierf gisteravond.

- Elhunyt az éjjel.
- Tegnap este halt meg.

Tom stierf jong.

Tom fiatalon halt meg.

Ze stierf aan kanker.

- Rákban halt meg.
- Rákban hunyt el.

Hij stierf door zuurstofgebrek.

Oxigénhiányban halt meg.

Ze stierf aan maagkanker.

Gyomorrákba halt bele.

Tom stierf aan nierfalen.

Tamás veseelégtelenség miatt halt meg.

Alexander stierf in Babylon.

Nagy Sándor Babilonban halt meg.

- Mijn grootvader stierf vijf jaar geleden.
- Mijn oap stierf vijf jaar geleden.

- A nagyapám öt éve halt meg.
- Öt éve meghalt a nagyapám.

Ik stierf bijna ter plekke.

Azt hittem, ott halok meg!

De man stierf aan kanker.

A férfi rákban halt meg.

- Zij is overleden.
- Ze stierf.

Meghalt.

Hij stierf 3 dagen daarna.

Három nap múlva meghalt.

Mijn oom stierf aan longkanker.

A nagybátyám tüdőrákban halt meg.

- Niemand stierf.
- Niemand is gestorven.

Senki sem halt meg.

Hij stierf vijf jaar geleden.

- Öt éve halt meg.
- Öt évvel ezelőtt halálozott el.
- Öt éve már, hogy elhunyt.

Hij stierf twee uur later.

Két órával később meghalt.

Hij stierf een natuurlijke dood.

Természetes halállal halt meg.

Tom stierf aan een longontsteking.

- Tom tüdőgyulladásban halt meg.
- Tomot egy tüdőgyulladás vitte el.

- Mijn vader stierf voordat ik geboren was.
- Mijn vader stierf voor mijn geboorte.

- Apám meghalt, mielőtt megszülettem.
- Apám a születésem előtt meghalt.

Mijn vader stierf op een vrijdag.

Apám pénteki napon halt meg.

Mijn vader stierf vier jaar geleden.

Az apám négy éve halt meg

Jij bent niet degene die stierf.

Nem te haltál meg.

Galileo stierf op 8 januari 1642.

Galilei 1642. január 8-án halt meg.

Koningin Elizabeth I stierf in 1603.

I. Erzsébet királynő 1603-ban halt meg.

Zijn moeder stierf vier jaar later.

Az anyja négy évvel később meghalt.

Mijn vader stierf vijf jaar geleden.

Apám meghalt öt éve.

En ongeveer zes maanden voor ze stierf,

és kb. hat hónappal a halála előtt,

Sadako Sasaki stierf op 25 oktober 1955.

Sadako Sasaki 1955. október 25-én halt meg.

- Tom stierf alleen.
- Tom is alleen gestorven.

Tom magányosan halt meg.

- Plots was hij dood.
- Hij stierf plotseling.

Hirtelen halt meg.

Mijn vader stierf toen ik vijftig was.

Apámat ötven éves koromban vesztettem el.

Hij stierf van ouderdom twee jaar geleden.

Két éve halt meg végelgyengülésben.

Tom viel van het dak en stierf.

Tom leesett a tetőről és meghalt.

Maar nadat oma stierf nam mijn zelfvertrouwen af,

De Nagymama halála után ez a bizonyosság halványulni kezdett,

Zijn vader stierf 10 jaar geleden aan kanker.

Apja rákban halt meg tíz évvel ezelőtt.

Toen Isaac Newton stierf was hij nog maagd.

Isaac Newton szűzen halt meg.

Hij stierf op de dag dat zijn zoon arriveerde.

A fia megérkezésének napján halt meg.

- Lincoln stierf in 1865.
- Lincoln is in 1865 overleden.

Lincoln 1856-ban halt meg.

Mijn moeder stierf toen ik nog een kind was.

- Anyám meghalt, amikor gyermek voltam.
- Anyám meghalt, amikor kicsi voltam.

- Tom stierf bijna.
- Tom ging bijna dood.
- Tom is bijna gestorven.

Tom majdnem meghalt.

- Hij is overleden.
- Hij is dood
- Hij is gestorven.
- Hij stierf.

Meghalt.

- Marilyn Monroe overleed 33 jaar geleden.
- Marilyn Monroe stierf 33 jaar geleden.

Marilyn Monroe 33 éve halt meg.

- Onze zoon stierf in de oorlog.
- Onze zoon is in de oorlog gestorven.

A fiunk meghalt a háborúban.

- Zij is dood.
- Ze is dood.
- Zij is gestorven.
- Zij is overleden.
- Ze stierf.

Meghalt.