Translation of "Vloot" in Polish

0.002 sec.

Examples of using "Vloot" in a sentence and their polish translations:

Sinds enkele jaren is een vloot van oceaan-drones

W ciągu paru ostatnich lat flota dronów oceanicznych

Een taal is een dialect met een leger en een vloot.

Język to dialekt z armią i flotą.