Translation of "Heet" in Polish

0.012 sec.

Examples of using "Heet" in a sentence and their polish translations:

En het is nog steeds heet. Heet.

I wciąż jest gorąco, gorąco.

- Het was heet gisteren.
- Gisteren was het heet.

Wczoraj było ciepło.

Ik heet Jack.

Mam na imię Jack.

Het is heet.

Jest gorąco.

Ik heet Hashimoto.

Nazywam się Hashimoto.

Ik heet Andrea.

Nazywam się Andrea.

Hij heet Jones.

On się nazywa Jones.

Is het heet?

- Czy jest gorąco?
- Czy to jest gorące?

Ik heet Julius.

Nazywam się Juliusz.

Hoe heet je?

Jak masz na imię?

Hoe heet u?

Jak pańska godność?

Ik heet Hopkins.

- Nazywam się Hopkins.
- Moje nazwisko Hopkins.

Ik heet Yamada.

Nazywam się Yamada.

Ik heet Tom.

Nazywam się Tom.

Ik heet Stuart Duncan,

Nazywam się Stuart Duncan,

Hij heet Bob Osteen --

nazywa się Bob Osteen,

De baby heet Anshika.

Dziewczynka ma na imię Anshika.

Het was heet gisteren.

Wczoraj było ciepło.

Ik heet ook Tom.

Też mam na imię Tom.

Hoe heet deze straat?

Jak się nazywa ta ulica?

We hebben het heet.

Nam jest gorąco.

Ik heet Wang Jiaming.

Nazywam się Jiaming Wang.

Het water is heet.

Woda jest gorąca.

Het is heet vandaag.

Gorąco dzisiaj.

Dit metaal heet zink.

Ten metal nazywa się cynk.

Hoe heet deze vogel?

Jak nazywa się ten ptak?

Het is erg heet.

Jest bardzo gorąco.

Hoe heet dit dorp?

Jak nazywa się ta wieś?

Mijn hond heet Cookie.

Mój pies nazywa się Cookie.

Deze koffie is heet.

Ta kawa jest gorąca.

De koffie is heet.

Kawa jest gorąca.

- Mag ik vragen hoe u heet?
- Mag ik vragen hoe je heet?

Czy mogę zapytać o twoje imię?

Waarom is het zo heet?

Dlaczego jest tak gorąco?

Het is vandaag bijzonder heet.

Dzisiaj jest wyjątkowo gorąco.

Hij heet Tom, niet John.

On ma na imię Tom, a nie John.

Het is hier erg heet.

Bardzo tu gorąco.

- Welkom!
- Ik heet u welkom!

- Witajcie!
- Witam!

- Hoe heet deze vogel?
- Hoe noem je deze vogel?
- Hoe heet die vogel?

Jak się nazywa ten ptak?

- Hoe heet u?
- Hoe heet je?
- Wat is je naam?
- Wat is uw naam?

- Jak masz na imię?
- Jak się nazywasz?

Dit systeempje heet een tip-up.

To małe urządzenie nazywa się „kiwok”.

Ik ben vergeten hoe hij heet.

Zapomniałem, jak on się nazywa.

Slowakije heet in het Slowaaks „Slovensko”.

Słowacja po słowacku nazywa się "Slovensko".

Ik wil weten hoe dit heet.

Chciałbym wiedzieć jak to się nazywa.

Mag ik vragen hoe u heet?

Jak pańska godność?

Wat is het vandaag heet, hè?

Gorąco dzisiaj, nieprawdaż?

Deze kaart heet de 'Mercator projectie'.

To jest mapa nazwana odwzorowaniem Mercatora.

Tom wil weten hoe je heet.

Tom chce poznać twoje imię.

De zomer in Sicilië is heet.

Lato na Sycylii jest gorące.

- Men moet het ijzer smeden als het heet is.
- Smeed het ijzer terwijl het heet is.
- Men moet het ijzer smeden wanneer het heet is.

Trzeba kuć żelazo, póki gorące.

Dit gebied heet het Land van Draken...

Ten obszar jest znany jako Kraina Smoków

- Mijn naam is Yamada.
- Ik heet Yamada.

Nazywam się Yamada.

Dit is mijn leraar. Hij heet Haddad.

To mój nauczyciel, pan Haddad.

- Ik heet Jack.
- Mijn naam is Jack.

Mam na imię Jack.

- Hoe heet je?
- Wat is je naam?

Jak masz na imię?

- Mijn naam is Wang.
- Ik heet Wang.

Nazywam się Wang.

Wie is ze en hoe heet ze?

Kim ona jest i jak ma na imię?

Hij heeft een zoon die John heet.

On ma syna, któremu na imię John.

- Ik heet Andrea.
- Mijn naam is Andrea.

Nazywam się Andrea.

Pas op! De soep is erg heet!

Uważaj! Zupa jest bardzo gorąca!

Hoe heet deze groente in het Engels?

Jak się nazywa to warzywo po angielsku?

- Hoe heet u?
- Wat is uw naam?

Jak Państwo się nazywają?

- Hoe heet u?
- Hoe heet je?
- Wat is je naam?
- Wat is jouw naam?
- Wat is uw naam?

- Jak się pan nazywa?
- Jak masz na imię?
- Jak się nazywasz?

- Men moet het ijzer smeden als het heet is.
- Men moet het ijzer smeden wanneer het heet is.

Trzeba kuć żelazo, póki gorące.

- Het is te warm.
- Het is te heet.

Jest za gorąco.

Het is vandaag niet zo heet als gisteren.

Dziś nie jest tak gorąco jak wczoraj.

Het Pentagon investeerde in iets dat 'slim stof' heet,

Pentagon zainwestował w inteligentny pył,

Of in haar hoofd kruipen, dat heet speculatief opsporen.

Możemy też wejść do jej głowy i to jest tropienie spekulacyjne.

In de zinderende Mexicaanse woestijn wordt het zo heet...

Na tej meksykańskiej pustyni panuje taki upał...

Jij beslist. Maar schiet op, het is hier heet.

Wy decydujecie, ale pośpieszcie się, bo jest gorąco.

Dat lijkt me goed, het wordt heet hier boven.

To chyba dobrze, bo robi się tu naprawdę gorąco

Een vrouw wier echtgenoot overleden is, heet een weduwe.

Kobieta, której zmarł mąż, to wdowa.

Het maakt me niet uit als het heet is.

Nie przeszkadza mi gorąco.