Translation of "Haast" in Polish

0.011 sec.

Examples of using "Haast" in a sentence and their polish translations:

Hebben jullie haast?

Spieszysz się?

Ik heb haast!

Muszę się śpieszyć.

Haast je langzaam.

- Spiesz się powoli.
- Śpiesz się powoli.

Ik heb haast.

Spieszę się.

We hebben haast.

Spieszymy się.

Ik heb geen haast.

Nie spieszę się.

Er is geen haast.

- Nie ma pośpiechu.
- Bez pośpiechu.

- Haast u alstublieft.
- Haast je alsjeblieft!
- Schiet alstublieft op!
- Schiet alsjeblieft op!

Proszę pospiesz się!

- Haast je alsjeblieft!
- Haast u alstublieft!
- Schiet alstublieft op!
- Schiet alsjeblieft op!

- Szybciej!
- Pośpiesz się!

Rustig aan. Heb geen haast.

Powoli, bez pośpiechu.

Er was geen haast bij.

Nie było pośpiechu.

Er is geen haast bij.

Nie ma powodu do pośpiechu.

- Schiet op!
- Snel!
- Vlug!
- Haast je!

- Szybciej!
- Pośpiesz się!
- Ruchy!

Haast u, of ge mist het middagmaal.

Pospiesz się, bo się spóźnimy na obiad.

Haast je, of je haalt de trein niet.

Pospiesz się, inaczej spóźnisz się na pociąg.

- Haast je naar huis.
- Kom snel naar huis.

Spiesz się do domu.

- Schiet op!
- Haast je.
- Schiet op.
- Maak voort!

Pośpiesz się!

- Schiet alsjeblieft op.
- Schiet alstublieft op.
- Haast u alstublieft!

- Proszę, pośpiesz się.
- Pośpiesz się.
- Proszę się pospieszyć.
- Niech pan się pospieszy.
- Niech pani się pospieszy.
- Pospieszcie się.

- We zijn haast een gezin.
- We zijn nagenoeg familie.

- Jesteśmy jakby rodziną.
- Jesteśmy praktycznie rodziną.
- Jesteśmy prawie rodziną.

- Haast je, of je haalt de trein niet.
- Haast u, anders mist ge de trein.
- Maak voort of je haalt de trein niet.

Pospiesz się, inaczej spóźnisz się na pociąg.

- Ik ben bijna een ander persoon.
- Ik ben haast iemand anders.

Jestem prawie inną osobą.

Omdat het in haast is geschreven, wemelt het in het boek van fouten.

Książka była pisana w pośpiechu, zawiera więc mnóstwo błędów.

Ik vond het haast eng om je een hele dag niet online te zien.

Prawie się przestraszyłem nie widząc cię przez cały dzień w sieci.