Translation of "Betekent" in Korean

0.005 sec.

Examples of using "Betekent" in a sentence and their korean translations:

Dit betekent voedsel. Dit betekent energie.

식량이고 에너지예요

Lawaai betekent stress,

소음은 스트레스입니다.

De naam betekent letterlijk 'gifadem'...

학명은 말 그대로 '독의 숨결'이죠

Dat betekent een voedzame maaltijd.

그러니까... 영양가 있는 식사거든요

betekent plannen voor het onvoorziene,

돌발 상황에 대비한 계획과

Dat betekent dat het goed brandt.

아주 잘 탈 거란 뜻입니다

Ja, een weg. Dat betekent beschaving.

네, 도로예요! 문명이 있단 얘기죠

Wat dan ook anti-natuur betekent --

자연에 반하려는 것으로 해석되고

Dat betekent dat we de anatomie bestuderen,

이 단어는, 특히 진화 계보에서

Het betekent dat de 240 miljoen mensen

그것이 의미하는 바는.. 2.4억 명의 사람들.

...want groene planten betekent normaal gesproken bronnen.

대개 식물이 있다는 건 자원이 있다는 뜻이니까요

Dit betekent per definitie dat we moeten leren --

그러기 위해서 우리는 배워야 합니다.

Dat is wat de term ‘kleine boer’ betekent.

왜 "소작농"이라 하는지 아실거에요.

Dat betekent in feite dat al je datinggeschiedenis

이는 여러분의 모든 소개팅 기록 및 그와 관련된 모든 것들이

Expertise betekent dat je geen training nodig hebt.

전문지식은 더 이상 지도받을 필요가 없잖아요.

Maar het betekent ook dat we moeten beseffen

상업화는 또한 마주하는 것을 말하지요.

Wat betekent Chomolungma of 'Mt. Everest' voor ons?

초모룽마(에베레스트)가 우리에게 어떤 의미인가 하면 말입니다...

Dit is zijn territorium, en een grom betekent: wegwezen.

여긴 자기 영역이니 접근하지 말라고 으르렁거리는 겁니다

Het betekent ook dat ze verrassend goede zwemmers zijn.

또 나무늘보는 놀랄 만큼 수영을 잘해요.

Onderwijs betekent betere gezondheid voor vrouwen en hun kinderen,

교육은 여성들과 그 자녀들에게 보다 나은 건강,

Dat betekent dat dit... ...de lijn oost-west is.

그러면 이게... 동쪽과 서쪽을 잇는 선이죠

Dat betekent dat je niet alles onder controle hebt.

너를 완전히 통제하지 못한다는 거지.

Een oase betekent water, en er zijn daar altijd beestjes.

오아시스에는 물이 있고 언제나 생물들을 찾을 수 있죠

betekent niet meer automatisch dat ik cadeautjes ga kopen, OK?

무조건 아무에게나 선물을 사주지 않을 거에요. 알겠어요?

Het betekent 'blijf uit mijn buurt'... ...en dat doen we ook.

'가까이 오지 말라'는 뜻이죠 네, 가까이 안 갈 겁니다

Dat betekent dat we slim moeten zijn om haar te vinden.

이제 영리하게 굴어야겠어요 데이나를 찾으려면요

Dit betekent dat bijna iedereen op aarde het zou kunnen krijgen.

이는 지구상의 거의 모든 사람들이 취약하다는 것을 의미합니다.

Dat betekent dat wat we nu doen beïnvloedt wat als volgende gebeurt,

즉 지금 우리가 무엇을 하는 가는 전적으로 영향을 끼칠테니까요.

En als het hier van een katachtige is... ...betekent dat waarschijnlijk jaguars.

그리고 이 정글에 고양잇과 동물이 있다면 아마도 재규어일 겁니다

Dat betekent dat ze elke nacht meer dan 20.000 calorieën moeten eten.

‎다시 말해서 ‎매일 밤 20,000cal 이상을 ‎섭취해야 한단 뜻입니다

Hij liet me zien dat moed niet betekent dat je niet bang bent;

아버지가 제가 보여주신 것은 공포를 없애는 것이 아니었어요

Dit betekent dat na tien rondes al meer dan tweeduizend mensen besmet zijn geraakt

10 차례 후엔, 이천명을 넘습니다.

Het formaat van het oude mannetje betekent dat hij minder flexibel is dan de rest.

‎몸집이 큰 늙은 수컷은 ‎민첩성이 훨씬 떨어집니다

Als de griep een R-naught heeft van 1.3 dan betekent dat, dat elke persoon die ziek is ongeveer 1 of 2 personen kan besmetten.

독감의 R-naught가 1.3이라면, 이것은 각 사람이 한 명 혹은 두 명씩 병에 걸리게 한다는 것을 의미합니다