Translation of "Kijken" in Hungarian

0.044 sec.

Examples of using "Kijken" in a sentence and their hungarian translations:

Eens kijken.

Lássuk!

- Je kan tv kijken.
- U kunt tv kijken.
- Jullie kunnen tv kijken

Tévézhetsz.

Mag ik kijken?

Megnézhetem?

Het gaat over kijken

Ez a megtekintésről szól,

Laat me even kijken.

- Hadd lássam.
- Hadd nézzem.

Laten we tv kijken.

Nézzük a tévét!

- Niet kijken!
- Kijk niet.

Ne nézz!

We kijken een film.

Egy filmet nézünk.

- Blijf zoeken.
- Blijf kijken.

- Folytasd a keresést!
- Keresd tovább!
- Kutass tovább!

Kan je ver kijken?

- Tudsz messzire látni?
- Tud messzire látni?
- Tudtok messzire látni?
- Tudnak messzire látni?
- Ellátsz messze?

Ik zal ernaar kijken.

Vetek rá egy pillantást.

Waar kijken jullie naar?

Mit néztek?

Laten we eens kijken.

Lássuk!

Tv-kijken is leuk.

Tévét nézni szórakoztató.

Jullie kunnen tv kijken

- Tévézhettek.
- Nézhetitek a tévét.

Wil je ernaar kijken?

Meg akarod nézni azt?

Wil je erin kijken?

- Bele szeretnél nézni?
- Szeretnél belenézni?
- Szeretnél bekukucskálni?
- Be szeretnél kukucskálni?
- Be szeretnél tekinteni?
- Be szeretnél lesni?
- Be szeretnél beleskődni?
- Szeretnél belesni?

Ik wil binnenin kijken.

Szeretnék belenézni.

- Kijk je televisie?
- Kijkt u tv?
- Kijken jullie tv?
- Kijken jullie televisie?

Televíziózol?

Hij houdt van tv kijken.

Szeret televíziózni.

Ik hou van tv-kijken.

Szeretek tévézni.

Ik zou graag tv kijken.

Szeretnék tévét nézni.

Kinderen houden van tv-kijken.

A gyerekek szeretnek tévét nézni.

Zij zijn aan het kijken.

Figyelnek.

Ik wil niet tv kijken.

- Nem akarok tévét nézni.
- Nem akarok tévézni.

Iedereen is aan het kijken.

Mindenki figyeli.

Wij kijken alle dagen tv.

Minden nap nézünk tévét.

Ik ga een horrorfilm kijken.

- Egy horror-filmet készülök megnézni.
- Egy thrillert készülök megnézni.

Laten we er even naar kijken.

Na jó, lássuk csak.

We kijken naar allerlei culturele troep.

Követünk minden szemét műsort.

Als we naar het dierenrijk kijken

Ha megfigyeljük az állatvilágban,

We kijken eens naar de gegevens,

Nézzük hát az adatokat,

...en kijken hoe dat weekdier reageert.

és figyeli, hogyan reagál a puhatestű.

Ik zag hem naar mij kijken.

Láttam, hogy rám néz.

Mijn kinderen mogen geen televisie kijken.

Én nem engedem meg a gyerekeimnek, hogy tévézzenek.

De meeste mensen kijken graag televisie.

A legtöbb ember szeret tévét nézni.

Je moet bovenop kijken, niet onderop.

Fentről nézz, ne lentről.

Als we vandaag om ons heen kijken,

ha ma körbenézünk,

Laten we eens dichter bij gaan kijken.

Nézzük meg közelebbről!

Ik ben alleen maar aan het kijken.

Csak nézelődöm.

Stop met tv kijken en ga studeren!

Fejezd be a tévézést, és irány tanulni!

Ben je de wedstrijd aan het kijken?

Nézed a játékot?

Dienen deze instrumenten om naar de toekomst kijken.

ezekkel az eszközökkel idejében tekinthetnénk előre a jövőbe.

Tom ligt op de sofa tv te kijken.

Tamás a kanapén fekve nézi a televíziót.

- Laat mij het uitzoeken.
- Ik zal ernaar kijken.

Szeretnék belenézni.

Speel buiten in plaats van televisie te kijken.

Játssz a szabadban tévénézés helyett!

- Laten we eens kijken.
- Laten we eens overlopen.

- Ismételjünk!
- Nézzük át!

Tom heeft de hele dag tv zitten kijken.

Tom egész nap a tévét nézi.

90% van de 12-jarigen kijken regelmatig naar porno.

a 12 évesek 90%-a rendszeresen pornót néz.

Deze oefening gaat niet over het kijken naar beeldhouwwerk.

ez a gyakorlat nem szobormű megtekintéséről szólt.

Maar we wilden ernaar kijken vanuit een breder perspectief.

de mi szélesebb összefüggéseket kerestünk.

En die eeuwenoude ervaring van naar sterren te kijken.

az ősrégi csillagászat tapasztalatáig.

Met nieuwe technologie... ...kunnen we in het donker kijken...

Az új technológia segítségével most mi is betekinthetünk a feketeségbe.

Een warmtedetecterende camera kan in de donkerste nachten kijken.

A hőérzékelő kamera a legfeketébb éjszakán is átlát

...kunnen in de nachtwereld kijken van onze verre neven.

láthatóvá teszik számunkra legközelebbi éjjeli rokonaink életét.

Met een warmtebeeldcamera kunnen we in de nacht kijken.

A hőérzékeny kamera lehetővé teszi, hogy áthatoljunk az éjszakán.

Dat is fantastisch! Ik zal er later naar kijken.

Szuper! Megnézem majd.

Nu ga ik naar het nieuws kijken op tv.

- Most megnézem a tévéhíradót.
- Most megnézem a tévében a híreket.

Tom is tv aan het kijken op zijn kamer.

Tom a szobájában tévét néz.

- Kijk je tv?
- Kijkt u tv?
- Kijken jullie tv?

- Tévézel?
- Nézel tévét?

- Hij houdt van tv kijken.
- Hij kijkt graag tv.

Szeret tévét nézni.

Mijn liefde voor intensief en aandachtig naar de wereld kijken,

A világ mélyreható vizsgálatának szeretete,

Als we naar de driemaandelijkse winst van een bedrijf kijken

Ha egy cég negyedéves hozamát

Ik ben gestopt met naar porno kijken om twee redenen.

Alapvetően két ok miatt hagytam fel a pornónézéssel.

Als je van het kijken naar porno een gewoonte maakt,

Mióta a pornó szokássá vált,

Allicht heb je al eens gehoord over om hoeken kijken,

Nos, lehet, hogy már hallottak valamit a sarkon túli látásról,

- Laat zien.
- Laat me even kijken.
- Laat me eens zien.

- Lássam csak!
- Hadd nézzem.
- Hadd lám!

Ik zou liever wandelen dan naar de film te kijken.

Inkább sétálnék, mint filmet néznék.

Een gegeven paard mag je niet in de bek kijken.

- Ajándék lónak ne nézd a fogát.
- Ajándék lónak ne nézd a fogát!

Dan is het eerste wat ze doen onder de motorkap kijken.

legelőször is a motorháztető alá vetnének egy pillantást.

Maar in plaats van ver over de oceaan te kunnen kijken,

De ahelyett, hogy a távolba révedve az óceánt kémlelnénk velük,

Ook ouders kunnen kijken naar de afwezigheid van kleur in schilderijen

A szülők is megfigyelhetik a szín hiányát a festményen,

Je niet verder hoeft te kijken dan naar de vulkanen zelf.

akkor a megoldást elég magukban a vulkánokban keresni.

En naar je werk kijken vanuit het perspectief van de lezer.

és megnézni az alkotásunkat az olvasó szemszögéből is.

Laten we eens kijken naar wat er gebeurt op dit plaatje.

Nézzük, hogyan fest a helyzet.

Tijdens een maanloze nacht... ...kan een warmtebeeldcamera in de duisternis kijken.

Holdfény híján a hőérzékeny kamera a sötétben is lát.

Omdat we door Esther niet meer de andere kant op kijken.

Mert Eszter megtanított minket arra, hogy ne nézzünk félre,

Ik probeer altijd iets te hebben om naar uit te kijken.

Mindig igyekszem valami után sóvárogni az életben.

Laten we maar even afwachten en kijken wat er gaat gebeuren.

Várjuk már meg, mi történik.

- Mijn broertje kijkt tv.
- Mijn broertje is tv aan het kijken.

Az kisöcsém tévét néz.

En ik zit te kijken naar het geschenk waarmee ze me verwelkomden --

Bámultam az ajándékot, amelyet érkezésem tiszteletére kaptam.

In feite maakt het niet uit hoe vaardig je bent in kijken,

A valóság az, hogy bármennyire jártasak a megfigyelésben,

En we kijken wie er het meest meedogenloos zijn, mannetjes of vrouwtjes?

ki a vadabb: a nőstény vagy a hím?

Of we kunnen naar zout, rook en stof in de atmosfeer kijken,

Vagy vethetünk egy pillantást a sóra, füstre és porra az atmoszférában,

Laten we eens kijken wat er kan gebeuren in het ergste geval.

Gondoljunk a legrosszabbra, ami megtörténhet.

Met de ogen zien we, kijken we, observeren we en lezen we.

A szemünkkel látunk, nézünk, megfigyelünk és olvasunk.

- Ik ben alleen maar aan het kijken.
- Ik kijk alleen even rond.

Csak nézelődök.

- Mijn broer is naar tv aan het kijken.
- Mijn broer kijkt tv.

A fivérem tévézik.

Hier kijken we in de krater van de Poás Vulkaan in Costa Rica.

Ez a kép a Costa Rica-i Poás vulkán belsejéről készült.

Nog dieper in haar wereld kijken. Het was een mooie, rustige, heldere dag.

még jobban elmélyedni a világában. Szép, derűs és békés nap volt.

...van menselijke misdadigheid waar geen bloed bij komt kijken... ...die men kan bereiken.

az olyan bűnözésnek, amihez nem tapad vér, elvben, vagyis erre törekednek.

Zijn deur stond een weinig open en ik kon in zijn kamer kijken.

Az ajtaja valamennyire nyitva volt, és így bepillanthattam a szobájába.