Translation of "Wij" in French

0.025 sec.

Examples of using "Wij" in a sentence and their french translations:

- Wij vlogen.
- Wij stalen.

Nous volions.

- Wij schreeuwen.
- Wij gillen.

- Nous pleurons.
- On crie.
- Nous crions.

Wij.

Nous.

- Wij beschermen je.
- Wij beschermen u.
- Wij beschermen jullie.

Nous vous protégeons.

En wij? Wij bleven verder doen.

Et nous, nous avons continué.

- Wij moeten bezuinigen.
- Wij moeten besparen.

Nous devons épargner.

- Wij zijn vriendinnen.
- Wij zijn vrienden.

- Nous sommes amis.
- Nous sommes amies.

- Wij zijn tuiniers.
- Wij zijn tuinmannen.

Nous sommes jardiniers.

- Wij werden dikker.
- Wij werden dik.

Nous grossissions.

- Wij zijn Hongaars.
- Wij zijn Hongaren.

Nous sommes Hongrois.

- Wij hebben schrik.
- Wij zijn bang.

Nous avons peur.

Wij, wij werken en hij kijkt.

Nous, nous travaillons et lui regarde.

- Wij helpen hem.
- Wij helpen haar.

Nous l'aidons.

Wij moeten weten. Wij zullen weten.

Nous devons savoir. Nous saurons.

wij allemaal,

nous tous,

Bestaan wij?

- Existons-nous ?
- Est-ce que nous existons ?

Wij zaaien.

Nous semons.

Wij lezen.

- Nous sommes en train de lire.
- Nous lisons.

Wij blijven.

Nous restons.

Wij versnelden.

Nous accélérions.

Wij lazen.

Nous lisions.

Wij snaterden.

Nous nasillions.

Wij geeuwden.

Nous baillions.

Wij begonnen.

- Nous démarrions.
- Nous commencions.

Wij verhuisden.

Nous déménagions.

Wij rekenden.

Nous calculions.

Wij faalden.

Nous échouions.

Wij spuugden.

Nous crachions.

Wij loensen.

Nous louchons.

Wij vlogen.

Nous volions.

Wij stalen.

Nous volions.

Wij getuigden.

Nous avons témoigné.

- Wij zijn goede vrienden.
- Wij zijn boezemvriendinnen.

- Nous sommes bons amis.
- Nous sommes de bons amis.
- Nous sommes bonnes amies.
- Nous sommes de bonnes amies.

- Wij nemen kredietkaarten aan.
- Wij aanvaarden kredietkaarten.

Nous prenons les cartes de crédit.

- Wij kochten brood.
- Wij hebben brood gekocht.

- Nous achetions du pain.
- Nous avons acheté du pain.

- Wij werkten samen.
- Wij hebben samen gewerkt.

- Nous travaillions ensemble.
- Nous avons travaillé ensemble.

- Wij huilden samen.
- Wij hebben samen gehuild.

- Nous pleurâmes ensemble.
- Nous avons pleuré ensemble.

- Wij hielpen haar.
- Wij hebben haar geholpen.

- Nous l'aidâmes.
- Nous l'avons aidée.

- Wij dansten samen.
- Wij hebben samen gedanst.

Nous avons dansé ensemble.

- Wij helpen hen.
- Wij hebben ze geholpen.

- Nous les aidons.
- Nous leur avons apporté notre aide.

- Wij kunnen je helpen.
- Wij kunnen u helpen.

- Nous pouvons t'aider.
- Nous pouvons vous aider.

- Wij zijn neven en nichten.
- Wij zijn neven.

- Nous sommes cousins.
- On est cousins.
- Nous sommes cousines.

- Wij spreken met elkaar.
- Wij praten met elkaar.

Nous nous parlons.

- We schreeuwen.
- Wij schreeuwen.
- We gillen.
- Wij gillen.

- On crie.
- Nous crions.

Wij haten onzekerheid.

On déteste l'incertitude.

Wij produceren het.

C'est nous qui la créons.

Wij zijn dokters.

Nous sommes médecins.

Wij zijn Arabieren.

Nous sommes arabes.

Wij willen weggaan.

- Nous voulons nous en aller.
- Nous voulons y aller.

Wij dansen samen.

Nous dansons ensemble.

Wij praten graag.

- Nous aimons parler.
- Nous avons plaisir à parler.
- Nous apprécions de converser.

Wij verkopen sinaasappelsap.

Nous vendons du jus d'orange.

Wij werken samen.

Nous travaillons ensemble.

Waar beginnen wij?

- Où commençons-nous ?
- Par où commençons-nous ?

Wij leren Spaans.

Nous apprenons l'espagnol.

Wij vertrokken samen.

Nous partîmes de conserve.

Wij willen Tom.

Nous voulons Tom.

Wij willen helpen.

Nous voulons aider.

Wij kopen brood.

Nous achetons du pain.

Wij zullen helpen.

- Nous apporterons de l'aide.
- Nous allons aider.

Wij zullen zingen.

On va chanter.

Wij zijn zwak.

Nous sommes faibles.

Wij zijn rijk.

Nous sommes riches.

Wij zijn jong.

Nous sommes jeunes.

Wij zijn verlegen.

Nous sommes timides.

Wij werken mee.

Nous coopérons.

Wij nemen ontslag.

Nous démissionnons.

Wij zijn arm.

Nous sommes pauvres.

Wij zijn gehoorzaam.

- Nous sommes obéissants.
- Nous sommes obéissantes.

Wij zijn Canadezen.

- Nous sommes Canadiens.
- Nous sommes canadiennes.

Wij willen vlees.

- Nous voulons de la viande.
- Nous voulons de la chair.

Wij waren vijanden.

- Nous étions des ennemis.
- Nous étions des ennemies.
- Nous étions ennemis.
- Nous étions ennemies.

Wij eten samen.

On mange ensemble.

Wij waarderen het.

Nous l'apprécions.

Wie zijn wij?

Qui sommes-nous ?

Wij zijn slagers.

Nous sommes bouchers.

Wij zijn advocaten.

Nous sommes avocats.

Wij haten regels.

Nous détestons les règles.

Wij geven les.

- Nous enseignons.
- On enseigne.

Wij kwamen dichterbij.

- Nous approchions.
- Nous nous sommes approchés.
- Nous nous sommes approchées.

Wij zijn vrijwilligers.

Nous nous portons volontaires.