Translation of "Hacerlo" in Hungarian

0.027 sec.

Examples of using "Hacerlo" in a sentence and their hungarian translations:

- ¡Puedes hacerlo!
- ¡Tú puedes hacerlo!
- Puedes hacerlo.
- Podéis hacerlo.

- Megteheted.
- Meg tudod csinálni.
- Képes vagy rá.
- Megcsinálhatod.

- Puedes hacerlo.
- Podéis hacerlo.

El tudod készíteni.

- ¡Puedes hacerlo!
- ¡Tú puedes hacerlo!

Ezt meg tudod tenni!

- Puedes hacerlo, ¿no?
- Puedes hacerlo, ¿verdad?
- Podéis hacerlo, ¿verdad?

Meg tudod csinálni, nem igaz?

- Puedo hacerlo solo.
- Puedo hacerlo sola.

Egyedül is meg tudom tenni.

- ¿Puedes hacerlo solo?
- ¿Podés hacerlo solo?

Egyedül elbírsz vele?

Podrán hacerlo.

képesek lesznek rá.

Podemos hacerlo.

Képesek vagyunk rá.

Puedo hacerlo.

Meg tudom csinálni.

Rehúso hacerlo.

Nem vagyok hajlandó megtenni.

¿Puede hacerlo?

Meg tudja ő ezt csinálni?

Déjame hacerlo.

Hadd csináljam én.

Intenta hacerlo.

Próbáld megcsinálni!

¿Quieres hacerlo?

Meg akarod csinálni ezt?

hacerlo.

- Tudom, hogyan kell.
- Tudom, hogyan kell csinálni.

- ¿Podrás hacerlo a tiempo?
- ¿Alcanzas a hacerlo?

- Időben el tudod készíteni?
- El tudod készíteni pont akkorra?

- Prefiero hacerlo por mi cuenta.
- Prefiero hacerlo solo.

Inkább egyedül csinálom.

Si yo puedo hacerlo, también puedes hacerlo tú.

Ha én meg tudom csinálni, akkor te is.

- ¿Tengo que hacerlo otra vez?
- ¿Debo hacerlo de nuevo?
- ¿Tengo que hacerlo de nuevo?

Ezt újra meg kell csinálnom?

Y podría hacerlo.

Megtehetném.

Debemos hacerlo mejor.

Jobb megoldásra van szükségünk.

Porque al hacerlo

mert ha ezt teszem,

Tiene que hacerlo.

Nem szalaszthatja el.

Podemos hacerlo mejor.

Tehetünk többet.

Cualquiera puede hacerlo.

Bárki meg tudja csinálni.

Quisiera hacerlo feliz.

- Szeretnék önöknek örömet szerezni.
- Szeretnék nektek örömet szerezni.
- Szeretnék önnek örömet szerezni.
- Szeretnék neked örömet szerezni.

Eso podemos hacerlo.

Ezt megtehetjük.

Sabemos cómo hacerlo.

Rájöttünk.

Tom puede hacerlo.

Tom meg tudja tenni.

No quiero hacerlo.

Nem akarom megtenni.

Espero poder hacerlo.

Remélem, hogy meg tudom csinálni.

Hay que hacerlo.

Ezt meg kell tenni.

¿Quieres hacerlo hoy?

Meg akarod ezt ma csinálni?

Él podría hacerlo.

Megtehetné.

¿Puedo hacerlo hoy?

Csinálhatom ma?

No puedes hacerlo.

- Nem vagy rá képes.
- Nem tudod megcsinálni.
- Nem tudod ezt megcsinálni.

- Puedo hacerlo sin su ayuda.
- Puedo hacerlo sin tu ayuda.
- Puedo hacerlo sin vuestra ayuda.

- Meg tudom csinálni a segítséged nélkül.
- Meg tudom csinálni a te segítséged nélkül.

- Tienes que hacerlo.
- Debes hacerlo.
- Lo tenés que hacer.
- Lo tienes que hacer.
- Tenés que hacerlo.

- Meg kell tenned.
- Meg kell csinálnod.

- No quiero volver a hacerlo.
- No quiero hacerlo otra vez.

Nem akarom megint ezt tenni.

- Cualquiera de vosotros puede hacerlo.
- Cualquiera de ustedes puede hacerlo.

Bármelyikőtök meg tudja tenni.

- Muéstrame cómo se hace.
- Muéstrame como hacerlo.
- Muéstrame cómo hacerlo.

Mutasd meg, hogyan csináljam!

"¡Puedo hacerlo! ¡Yo puedo!"

"Meg tudom csinálni!"

Ella lo hizo hacerlo.

- Rávette őt, hogy megtegye.
- Vele csináltatta meg.
- Rákényszerítette, hogy megtegye.

Sé que puedo hacerlo.

Tudom, hogy meg tudom csinálni.

Puedo volver a hacerlo.

Ismét meg tudom tenni.

Él no quería hacerlo.

Nem akarta megtenni.

Sabía que podrías hacerlo.

Tudtam, hogy meg tudod csinálni.

Tenemos que hacerlo ahora.

Most kell megtennünk.

Sé que puedes hacerlo.

Tudom, hogy meg tudod azt csinálni.

No puedo hacerlo ahora.

Most nem tudom megcsinálni.

Cualquier chico puede hacerlo.

- Erre minden gyerek képes.
- Ezt minden gyerek meg tudja csinálni.

¿Por qué hacerlo ahora?

Miért most tegyük ezt?

Quieren hacerlo más grande.

Nagyobbra akarják csinálni.

¿Cuánto tiempo quieres hacerlo?

Meddig akarod ezt csinálni?

Intenta hacerlo otra vez.

Próbálja meg még egyszer.

Puedo hacerlo yo mismo.

Egyedül is meg tudom csinálni.

No entiendo cómo hacerlo.

Nem értem, hogyan csináljam.

No puedes hacerlo solo.

Egyedül nem tudud megcsinálni.

¿Vas a hacerlo mañana?

Úgy tervezed, hogy holnap megcsinálod?

Pero no podía hacerlo sola.

De egyedül nem ment.

Hasta que dejó de hacerlo.

amíg aztán többé már nem:

Y luego a hacerlo realidad.

aztán megcsináltatjuk vele, amire vágyik.

Y hacer esto, hacerlo bien,

Mindezt véghezvisszük, jól megcsináljuk,

Puedo hacerlo sin tu ayuda.

Meg tudom csinálni a te segítséged nélkül.

Ella le obligó a hacerlo.

Kényszerítette, hogy megtegye.

- Tienes que hacerlo.
- Debes hacérselo.

- Meg kell tenned.
- Csinálnod kell.

Uno de nosotros debe hacerlo.

Egyikünknek meg kell tennie.

- Eso me gustaría.
- Espero hacerlo.

Szeretném azt.

Pensé que tenía que hacerlo.

Úgy gondoltam, muszáj megtennem.

No quieren hacerlo ellos mismos.

Nem akarják ők maguk megtenni.

Sé que puedo hacerlo mejor.

Tudom, hogy ennél jobban is tudok teljesíteni.

Yo preferiría morir que hacerlo.

Hamarabb meghalok, minthogy azt megtenném.

Creo que deberíamos hacerlo hoy.

Gondolom, ezt megcsinálhatnánk ma.

¿Por qué tengo que hacerlo?

Miért kell megtennem?

No puedo volver a hacerlo.

Nem tudom újra megtenni.

Encontraré una manera de hacerlo.

Rá fogok jönni, hogyan csináljam.

Lo siento, no puedo hacerlo.

Sajnálom, de nem tehetem.

No necesitas hacerlo ya mismo.

Nem szükséges azonnal megcsinálnod.

Sabía que tenía que hacerlo.

- Tudtam, hogy meg kell tennem.
- Tudtam, hogy meg kell csinálnom.

Tienes que hacerlo de inmediato.

Azonnal meg kell csinálnod.

Nadie me obligaba a hacerlo.

Senki sem kényszerített rá.

Me estoy acostumbrando a hacerlo.

Hozzászokom, hogy azt csinálom.

Supongo que sabes cómo hacerlo.

Feltételezem, hogy tudod, hogy kell azt csinálni.

Quiero hacerlo, pero no puedo.

Meg akarom csinálni, de nem tudom.

¿Tengo que hacerlo otra vez?

- Ezt újra meg kell csinálnom?
- Újra meg kell csinálnom?

- No puedo hacerlo.
- Yo no lo puedo hacer.
- No soy capaz de hacerlo.

Nem tudom megcsinálni.

Y es mi actitud para hacerlo.

az a hozzáállás, ami kialakult bennem, miközben ezen dolgoztam.

Pero sabemos que tenemos que hacerlo,

De tisztában vagyunk vele, hogy meg kell tegyük,

Pensaba que estaba preparada para hacerlo,

azt hittem, fölkészültem, –

Queríamos ver qué tal podríamos hacerlo.

Látni akartuk, mennyire jót tudunk csinálni.

El primero es que puede hacerlo.

Először is azért, mert megteheti.

Ni entrenamiento, nada. No puedo hacerlo".

Nem tudom megcsinálni!

No puedo hacerlo de ninguna manera.

Ugyse tudom megcsinalni.

No tengo ganas de hacerlo hoy.

Ezt nem akarom ma megcsinálni.

No puedo hacerlo sin un martillo.

Kalapács nélkül nem tudom megcsinálni.