Translation of "Verrassing" in Turkish

0.004 sec.

Examples of using "Verrassing" in a sentence and their turkish translations:

Verrassing!

Sürpriz!

- Wat een leuke verrassing!
- Wat een aangename verrassing!

Ne güzel bir sürpriz!

Wat een verrassing!

- Ne sürpriz!
- Bu ne sürpriz!

Wat een leuke verrassing!

- Ne güzel bir sürpriz!
- Ne hoş bir sürpriz!

Wij hebben een verrassing.

Bir sürprizimiz var.

Het is een verrassing.

- Bu bir sürpriz.
- O bir sürprizdir.
- Sürpriz!

- Ik heb een verrassing voor jou.
- Ik heb een verrassing voor u.
- Ik heb een verrassing voor jullie.

- Senin için bir sürprizim var.
- Sana bir sürprizim var.

- Ik heb een verrassing voor jou.
- Ik heb een verrassing voor jullie.

- Senin için bir sürprizim var.
- Sana bir sürprizim var.

, met het element van verrassing.

sürpriz unsuru ile vurma yeteneği verdi .

- Jongens, ik heb een verrassing voor jullie.
- Ik heb een verrassing voor jullie allemaal.
- Ik heb een verrassing voor jullie.

Benim siz beyler için bir sürprizim var.

...maar er wacht hem een verrassing.

...ama sürpriz bir ziyaretçisi var.

Haaien hebben het element van verrassing.

Köpek balıkları sürpriz saldırı yapıyor.

Tom heeft een verrassing voor Mary.

Tom'un Mary için bir sürprizi var.

- Welk een verrassing u hier te zien!
- Wat een verrassing om jou hier tegen te komen!

Seni burada görmek ne güzel bir sürpriz!

- Ik heb een grote verrassing voor u, Tom.
- Ik heb een grote verrassing voor jou, Tom.

Senin için büyük bir sürprizim var, Tom.

Dat is niet echt een verrassing toch?

Bu pek sürpriz sayılmaz, değil mi?

Ik weet dat het een verrassing is.

Bunun bir sürpriz olduğunu biliyorum.

Welk een verrassing u hier te zien!

Seni burada görmek ne güzel bir sürpriz!

Hun kleine aantal was eigenlijk een grote verrassing.

Bu sayının çok küçük olması aslında büyük sürpriz.

- Toms dood was een verrassing.
- Toms dood kwam onverwachts.

Tom'un ölümü bir sürpriz olarak geldi.

- Dat verbaast me niets.
- Dat is geen verrassing voor mij.

O beni şaşırtmıyor.

Dus het zal waarschijnlijk geen verrassing zijn voor de mensen hier,

Bu odadaki insanları kesinlikle, muhtemelen şaşırtmaz ki

Tot mijn grote verrassing ging de deur open zonder veel geluid.

Benim için sürpriz oldu, kapı sessizce açıldı.