Translation of "Rechtvaardigheid" in Turkish

0.008 sec.

Examples of using "Rechtvaardigheid" in a sentence and their turkish translations:

- We willen gerechtigheid.
- We willen rechtvaardigheid.

Adalet istiyoruz.

- We eisen gerechtigheid.
- We eisen rechtvaardigheid.

Adalet istiyoruz.

- Dat is gerechtigheid.
- Dat is rechtvaardigheid.

O adalet.

- Ik wil gerechtigheid.
- Ik wil rechtvaardigheid.

Adalet istiyorum.

Denk dan aan een nalatenschap van rechtvaardigheid.

bir adalet mirası bırakmayı düşünmeliyiz.

Het is geen mysterieus voortschrijden naar meer rechtvaardigheid.

Adalete doğru yönelen tarihi bir kavis de değil.

- We hebben gerechtigheid nodig.
- We hebben rechtvaardigheid nodig.

Bizim adalete ihtiyacımız var.

- Ons doel is gerechtigheid.
- Ons doel is rechtvaardigheid.

Hedefimiz adalettir.

Vrede is niet de afwezigheid van geweld maar de aanwezigheid van rechtvaardigheid.

Barış şiddetin yokluğu değildir ancak adaletin varlığıdır.

- Ik kwam hier om gerechtigheid te zoeken.
- Ik kwam hier op zoek naar rechtvaardigheid.

- Buraya adalet istemek için geldim.
- Buraya adalet istemeye geldim.
- Buraya adalet aramak için geldim.