Translation of "Koffer" in Turkish

0.004 sec.

Examples of using "Koffer" in a sentence and their turkish translations:

- Welke is uw koffer?
- Welke is jouw koffer?

Bagajınız hangisidir?

- Mijn koffer is stuk.
- Mijn koffer is kapot.

Valizim kırık.

- Toms koffer is daarzo.
- Toms koffer is daar.

Tom'un çantası orada.

Mijn koffer is stuk.

Valizim kırık.

Waar is je koffer?

Bavulun nerede?

Is dit je koffer?

Bu senin bavulun mu?

Mijn koffer is ingepakt.

Bavulum hazır.

Ik opende de koffer.

Ben bagajı açtım.

- Houd deze koffer in de gaten.
- Hou deze koffer in de gaten.

Bu valize göz kulak olun.

We hebben de koffer dichtgedaan.

Bavulu kapattık.

We deden de koffer dicht.

Biz bavulu kapattık.

Ik wacht op mijn koffer.

- Valizimi bekliyorum.
- Bavulumu bekliyorum.

Ik moet mijn koffer uitpakken.

Valizimi boşaltmak zorundayım.

Wat is er in de koffer?

Valizin içinde ne var?

Kun je zelf je koffer dragen?

Bavulu yalnız taşıyabilir misiniz?

- Ik zal uw koffer naar uw kamer brengen.
- Ik zal je koffer naar je kamer brengen.

Bavulunuzu odanıza götüreceğim.

- In de koffer was niets op vuile kleren na.
- In de koffer zaten alleen vuile kleren.

Valiz kirli çamaşırlardan başka bir şey içermiyordu.

- Waar kom jij vandaan met deze grote koffer?
- Waar kom jij met deze grote koffer vandaan?

Bu büyük bavulla nereden geliyorsun?

Ik kan deze koffer niet alleen dragen.

Bu valizi tek başıma taşıyamam.

Ik denk dat mijn koffer gestolen was.

Sanırım valizim çalındı.

Pak de kleren in een koffer, alstublieft.

Lütfen bu elbiseleri valize koy.

Ik probeer te reizen met maar één koffer.

Tek bir bavulla yolculuk etmeye çalışacağım.

Weet je waar Tom zijn koffer heeft gelaten?

Tom'un bavulunu nereye koyduğunu biliyor musun?

Zoudt ge even op mijn koffer willen passen?

Bavuluma bir dakika göz kulak olabilir misiniz?

Waar kom jij vandaan met deze grote koffer?

Bu büyük bavulla nereden geliyorsun?

In de koffer was niets op vuile kleren na.

- Valiz kirli çamaşırlardan başka bir şey içermiyordu.
- Valiz sadece kirli çamaşırlar içeriyordu.

Ik heb een koffer nodig. Leen je mij er een?

Bir çantaya ihtiyacım var. Bir tane ödünç verir misin?

- Ze hielp mij mijn valies inpakken.
- Zij hielp mij mijn koffer inpakken.

O benim bavulumu hazırlamama yardımcı oldu.