Translation of "Deurbel" in Turkish

0.002 sec.

Examples of using "Deurbel" in a sentence and their turkish translations:

De deurbel gaat.

Kapı zili çalıyor.

Toms deurbel ging.

Tom'un kapı zili çaldı.

De deurbel ging.

- Kapı çaldı.
- Kapı zili çaldı.