Translation of "Meegemaakt" in Spanish

0.009 sec.

Examples of using "Meegemaakt" in a sentence and their spanish translations:

Omdat ze het zelf meegemaakt hadden

porque o ellos mismos lo habían experimentado

Hebben zoveel agressie meegemaakt in hun leven.

muchas agresiones en sus vidas.

Heb je ooit een Japanse zomer meegemaakt?

¿Has experimentado un verano en Japón?

Wie in Californië woont, heeft dat meegemaakt op hun boerderijen.

Y Uds. que viven en California lo han visto en sus granjas.

Wanneer je een grote tegenslag of een trauma hebt meegemaakt,

Cuando has sufrido una pérdida o un trauma,

- Raad eens wat ik meegemaakt heb.
- Raad eens wat er met me gebeurd is.

- Adivina qué me pasó.
- Adivinen qué me pasó.
- Adivine qué me pasó.

We zouden niet zijn wie we zijn... ...als we niet zo'n vreselijk politiek klimaat hadden meegemaakt.

Te diría más. No seríamos lo que somos si no hubiéramos tenido una coyuntura tan dramática y adversa.