Translation of "Verblijven" in Portuguese

0.007 sec.

Examples of using "Verblijven" in a sentence and their portuguese translations:

Ik zal twee weken op het platteland verblijven.

Estarei no interior por duas semanas.

- Waar verblijf je?
- Waar verblijft u?
- Waar verblijven jullie?

Onde você está hospedada?