Translation of "Vanmiddag" in Polish

0.004 sec.

Examples of using "Vanmiddag" in a sentence and their polish translations:

Het gaat regenen vanmiddag.

Będzie padać po południu.

Ben je vanmiddag vrij?

Czy masz czas dziś po południu?

Het zal regenen vanmiddag.

Dziś po południu będzie padać.

Vanmiddag gaat het misschien sneeuwen.

Po południu może być śnieg.

Ik ga vanmiddag Engels oefenen.

Planuję się uczyć angielskiego dzisiaj po południu.

Laat ons vanmiddag gaan tennissen.

Zagrajmy w tenisa dziś po południu.

Waarschijnlijk gaat het vanmiddag regenen.

Prawdopodobnie będzie padać dziś po południu.

Wat heb jij vanmiddag gegeten?

Co było dziś na obiad?

...bedankt dat jullie hier vanmiddag zijn.

dziękuję, że jesteście tu dziś z nami.

Kom vanmiddag naar mijn kantoor alstublieft.

Proszę po południu wpaść do mnie do biura.

Ik denk dat het vanmiddag niet gaat regenen.

Myślę, że nie będzie padać tego popołudnia.

Zal jij aanwezig zijn bij de vergadering vanmiddag?

Pojawisz się na popołudniowym spotkaniu?

Ik denk niet dat het zal gaan regenen vanmiddag.

Nie sądzę, żeby miało padać dziś po południu.

Ik neem mijn zoon mee naar de dierentuin vanmiddag.

Biorę syna do zoo dzisiaj po południu.