Translation of "Ruzie" in Polish

0.008 sec.

Examples of using "Ruzie" in a sentence and their polish translations:

Ze maakten ruzie.

Pokłócili się.

Maak geen ruzie.

Nie kłóć się.

Ze maakten voortdurend ruzie.

Ciągle się kłócili.

Het is zinloos met hem ruzie te maken.

Nie ma sensu kłócić się z nim.

Maak geen ruzie in het bijzijn van iedereen.

Nie rób scen na oczach wszystkich!

- Vechten is slecht.
- Ruzie is slecht.
- Oorlog is slecht.

Wojna jest zła.