Translation of "Verlies" in Korean

0.004 sec.

Examples of using "Verlies" in a sentence and their korean translations:

Bijvoorbeeld, financieel verlies:

이 관행은 경제적 손실을 가져다 줄 수도 있습니다.

Ik verlies kracht door vast te houden.

여기 매달려 있자니 점점 힘이 빠지네요 이런!

Maar dit verlies kan teniet gedaan worden

하지만 얼음으로 없어지는 물의 양은

verlies je meer en meer je relevantie voor de economie.

여러분은 가면 갈수록 경제와 무관해지겠죠.

Dit is allemaal goede isolatie... ...dus ik verlies geen warmte aan de bodem.

이거면 좋은 단열재가 될 거예요 땅에 열을 빼앗기지 않죠

Dit is allemaal goede isolatie... ...dus ik verlies geen warmte aan de grond.

이거면 좋은 단열재가 될 거예요 땅에 열을 빼앗기지 않죠

Deze rotsen zijn enorm glibberig. Ik verlies mijn kracht door me hier vast te houden.

어딜 디뎌 봐도 바위가 엄청 미끄러워요! 매달릴 힘이 빠져갑니다