Translation of "Degene" in Korean

0.009 sec.

Examples of using "Degene" in a sentence and their korean translations:

Degene die werden uitgeschakeld door slaapgebrek

수면 부족으로 인해 줄어든 활동량을 보인 유전자는

...en jij bent degene die beslist waar we langs gaan.

여기서 어디로 갈지 결정하는 건 바로 당신입니다

Want hij leek niet op degene die ik me had voorgesteld.

제가 상상한 거랑 너무 달랐어요.

...en jij bent degene die beslist waar we van hieraf heengaan.

여기서 어디로 갈지 결정하는 건 바로 당신입니다

Je hebt ons al zo ver gekregen... ...maar nu ben ik degene die 't tegengif nodig heeft.

여기까지 온 것도 정말 잘하셨습니다만 이제 제가 해독제가 필요한 신세가 돼 버렸습니다