Translation of "Kaars" in Italian

0.005 sec.

Examples of using "Kaars" in a sentence and their italian translations:

Steek de kaars aan.

- Accendi la candela.
- Accenda la candela.
- Accendete la candela.

Steek de kaars niet aan!

- Non accendere la candela.
- Non accendete la candela.
- Non accenda la candela.

Tom stak een kaars aan.

- Tom ha acceso una candela.
- Tom accese una candela.