Translation of "Indiaas" in German

0.003 sec.

Examples of using "Indiaas" in a sentence and their german translations:

Hij houdt van Indiaas eten.

Er isst gerne indisch.

Taiwanees eten is milder dan Indiaas eten.

Die taiwanische K├╝che ist milder als die indische.