Translation of "Getrouwd" in Finnish

0.011 sec.

Examples of using "Getrouwd" in a sentence and their finnish translations:

- Ben je getrouwd?
- Bent u getrouwd?

Oletko naimisissa?

- We zijn niet getrouwd.
- Wij zijn niet getrouwd.

Emme ole naimisissa.

Tom is getrouwd.

Tomi on naimisissa.

Is Tom getrouwd?

Onko Tomi naimisissa?

Ben je getrouwd?

Oletko naimisissa?

- Ben ik nog getrouwd?
- Ben ik nog steeds getrouwd?

Olenko yhä naimisissa?

Wij zijn niet getrouwd.

Emme ole naimisissa.

Ik ben gisteren getrouwd.

Menin naimisiin eilen.

Wanneer ben je getrouwd?

Milloin menit naimisiin?

Ze zijn 4 jaar getrouwd.

He ovat olleet naimisissa neljä vuotta.

Mijn zus is eindelijk getrouwd.

Sisareni meni vihdoinkin naimisiin.

- Ik ben getrouwd.
- Ik ben gehuwd.

- Olen naimisissa.
- Minä olen naimisissa.

Ze is met een tandarts getrouwd.

Hän on naimisissa hammaslääkärin kanssa.

Ze is op haar zeventiende getrouwd.

- Hän meni naimisiin seitsemäntoista vuoden ikäisenä.
- Hän meni naimisiin seitsemäntoista kesäisenä.

Zij is getrouwd met een buitenlander.

Hän on naimisissa ulkomaalaisen kanssa.

We zijn zeven jaar geleden getrouwd.

Menimme naimisiin seitsemän vuotta sitten.

Ze zijn drie maanden geleden getrouwd.

He menivät naimisiin kolme kuukautta sitten.

Ik ben met een Poolse getrouwd.

Olen naimisissa puolalaisen naisen kanssa.

Ik ben getrouwd en heb twee kinderen.

Minä olen naimisissa ja minulla on kaksi lasta.

Ik ben getrouwd toen ik 19 was.

Menin naimisiin 19-vuotiaana.

Tom en Maria zijn in oktober getrouwd.

Tomi ja Mari menivät naimisiin lokakuussa.

- Toen was ik getrouwd.
- Toen was ik gehuwd.

- Tuohon aikaan minä olin naimisissa.
- Tuohon aikaan olin naimisissa.

- Je weet dat ik getrouwd ben.
- Je weet dat ik gehuwd ben.
- U weet dat ik getrouwd ben.
- U weet dat ik gehuwd ben.

Tiedät, että olen naimisissa.

Ik denk niet dat hij homo is. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen.

En usko, että hän on homo. Hän on naimisissa ja hänellä on kolme lasta.

- Vorige maand is ze met Tom getrouwd.
- De vorige maand is ze met Tom gehuwd.

Viime kuussa hän meni naimisiin Tomin kanssa.