Translation of "Regent" in English

0.032 sec.

Examples of using "Regent" in a sentence and their english translations:

- Regent het?
- Regent het nu?

Is it raining now?

- Het regent daar.
- Het regent hier.

It rains there.

- Het regent weer.
- Het regent weer!

- It's raining again!
- It's raining again.

Het regent.

- It is raining.
- It's raining.

Regent het?

- Is it raining?
- Is it raining now?

- Regent het nog?
- Regent het nog steeds?

Is it still raining?

- Het regent ononderbroken.
- Het regent zonder ophouden.

It's raining non-stop.

- Het regent pijpenstelen.
- Het regent dat het giet.
- Het regent heel hard.

It's raining very hard.

- Het regent pijpenstelen.
- Het regent dat het giet.
- Het hoost.
- Het giet.
- Het regent keihard.
- Het regent enorm.

- It is raining hard.
- It is raining heavily.
- It's raining cats and dogs.
- It's raining hard.
- It's bucketing down.
- It's raining very hard.
- It's pouring with rain.
- It's raining heavily.

- Het regent pijpestelen vanavond.
- Het regent pijpenstelen vanavond.

It's raining hard tonight.

- Het regent pijpenstelen.
- Het regent dat het giet.

- It's raining cats and dogs.
- It is raining cats and dogs.

- Het regent nog steeds.
- Het regent nog altijd.

It keeps raining.

- Misschien regent het vannacht.
- Misschien regent het vanavond.

It may rain tonight.

Het regent niet.

- It is not raining.
- It's not raining.
- It isn't raining.
- It doesn't rain.

Het regent hier.

It rains there.

Waarschijnlijk regent het.

It will probably rain.

Het regent enorm.

It is raining heavily.

Het regent nog.

It's still raining.

Regent het nu?

- Is it raining right now?
- Is it raining now?

Het regent nauwelijks.

It's hardly raining at all.

Het regent buiten.

It's raining outside.

Het regent pijpenstelen.

- It's raining cats and dogs.
- It's raining very hard.
- It is raining cats and dogs.
- It's pouring down with rain.
- It's chucking it down.

Het regent overal.

It's raining everywhere.

Het regent vandaag.

- It's raining today.
- Today, it's raining.

Het regent daar.

It rains there.

Kijk, het regent.

It is raining, you see.

- Het regent zonder ophouden.
- Het regent de hele tijd.

- It is raining all the time.
- It won't stop raining.

- Regent het in jouw stad?
- Regent het in uw stad?
- Regent het in jullie stad?

Is it raining in your city?

Helaas regent het vandaag.

Unfortunately, it's raining today.

Het regent misschien vandaag.

It might rain today.

Het regent sinds gisteren.

- It has been raining since yesterday.
- It has rained since yesterday.

Regent het daar dikwijls?

Does it rain there very often?

Het regent zonder ophouden.

It's raining non-stop.

Het regent nog altijd.

It keeps raining.

Het regent nu buiten.

It's raining outside right now.

Regent het nog steeds?

Is it still raining?

Misschien regent het vanmiddag.

Perhaps it will rain in the afternoon.

Misschien regent het vanavond.

- It may rain tonight.
- It may rain in the evening.
- We may well have rain this evening.

Het regent in Nederland.

It rains in the Netherlands.

Het regent in Zweden.

It rains in Sweden.

Het regent veel in Okinawa.

It rains a lot in Okinawa.

Ik zie dat het regent.

- I see that it is raining.
- I see that it's raining.

- Regent het?
- Is het regenachtig?

Is it rainy?

Ah nee zeg, het regent.

Oh, god. It's raining.

Het regent dat het giet.

- It is raining hard.
- It's raining hard.

Regent het in jullie stad?

Is it raining in your city?

Als het regent, blijf ik.

I'll stay if it rains.