Translation of "Dankbaar" in English

0.018 sec.

Examples of using "Dankbaar" in a sentence and their english translations:

Wees dankbaar.

- Be thankful.
- Be grateful.

Ik zou dankbaar zijn.

I'd be grateful.

We zijn zo dankbaar.

We're so grateful.

Tom is erg dankbaar.

Tom is very grateful.

Jullie zouden dankbaar moeten zijn.

You should be grateful.

Ik zou erg dankbaar zijn.

I'd be very grateful.

- Ik ben dankbaar voor je hulp.
- Ik ben je dankbaar voor je hulp.

- I'm grateful for your help.
- I am grateful for your help.

- Ik ben erg dankbaar voor je hulp.
- Ik ben erg dankbaar voor uw hulp.

- I'm very grateful for your help.
- I am very grateful for your help.

Je buren zullen je dankbaar zijn.

Your neighbors will thank you.

Ik vind het niet bepaald dankbaar.

I find it incredibly ungrateful.

En ik ben jullie zo dankbaar.

And I am so grateful to you.

Hij was dankbaar voor uw hulp.

He was grateful for your help.

Ik was dankbaar voor zijn vriendelijkheid.

She thanked him for his kindness.

Ik ben dankbaar voor mijn vrienden.

- I am thankful for my friends.
- I'm thankful for my friends.

Ik ben dankbaar voor mijn kinderen.

- I am thankful for my children.
- I'm thankful for my children.

We zijn dankbaar voor je hulp.

- We're grateful for your assistance.
- We're grateful for your help.

Ik ben dankbaar voor de uitnodiging.

- Thank you for inviting me.
- I'm grateful for the invitation.
- Thanks for the invitŠ°tion.

Wees dankbaar voor wat je hebt.

Be grateful for what you have.

Ik ben dankbaar voor je geduld.

I appreciate your patience.

- Ik ben erg dankbaar voor al je hulp.
- Ik ben erg dankbaar voor al uw hulp.

I'm really grateful for all your help.

Ben ik ongelooflijk dankbaar voor het leven,

I am incredibly grateful for life,

Ik ben erg dankbaar voor je hulp.

I'm very grateful for your help.

Ik ben dankbaar dat er vakanties zijn.

- I am thankful for vacations.
- I'm thankful for vacations.

Ik ben erg dankbaar voor uw hulp.

I'm very grateful for your help.

Ik dacht dat Tom dankbaar zou zijn.

- I thought Tom would be grateful.
- I thought that Tom would be grateful.

Ik ben zeer dankbaar voor jouw hulp.

- I'm very grateful for your help.
- I am very grateful for your help.

Ik ben je dankbaar voor je hulp.

- I'm grateful for your help.
- I am grateful for your help.

Ik ben dankbaar dat je me geloofde.

I'm grateful that you believed me.

We zijn dankbaar voor wat je hebt gedaan.

- We're grateful to you for what you did.
- We're grateful for what you did.

Ik ben dankbaar dat de technologie er is.

- I am thankful for technology.
- I'm thankful for technology.

Ik heb veel om dankbaar voor te zijn.

I have a lot to be thankful for.

Hij was helemaal niet dankbaar aan zijn oude leraar.

He was far from thankful to his former teacher.

Laten we dankbaar zijn voor alles wat we hebben.

Let's be thankful for everything we have.

Ik heb zo veel om dankbaar voor te zijn.

I have so much to be grateful for.

Ik ben erg dankbaar om vandaag moslim te zijn.

I'm very grateful to be a Muslim today.

Ik ben je zeer dankbaar voor al je hulp.

I really appreciate all your help.

En dat hij dankbaar was dat ze zoveel geduld had.

and how thankful he was for her patience.

- Ik zou dankbaar zijn als je dat voor me zou willen doen.
- Ik zou dankbaar zijn als je dat voor me zou doen.

I'd be grateful if you would do that for me.

Ik zou zeer dankbaar zijn als u dit verzoek zou goedkeuren.

I would be grateful for your approval of this request.

Ik zou dankbaar zijn als je dat voor me zou willen doen.

- I would be grateful if you could do that for me.
- I'd be grateful if you would do that for me.

Ik zou u heel dankbaar zijn, als ge dat voor mij zoudt kunnen doen.

I'll be grateful if you can do that for me.

Ik ben dankbaar voor uw gastvrijheid en voor de gastvrijheid van het Egyptische volk.

I am grateful for your hospitality, and the hospitality of the people of Egypt.