Translation of "Voor" in English

0.046 sec.

Examples of using "Voor" in a sentence and their english translations:

- Voor jou?
- Voor u?
- Voor jullie?

For you?

voor rechten voor immigranten, voor het milieu,

for immigrants' rights, for the environment,

- Voor altijd!
- Voor eeuwig!

Forever!

"Voor hoeveel personen?" "Voor drie."

"For how many?" "Three."

Taak voor taak, dataset voor dataset,

task by task, dataset by dataset,

Niet voor individuen, niet voor gezinnen,

For individuals, for families,

Eén voor allen, allen voor één.

- One for all, all for one.
- One for all and all for one.

- Goed voor jullie.
- Goed voor u.

- Good for you.
- Good for you!
- Bully for you.

- Alleen voor volwassenen.
- Enkel voor volwassenen.

- Adults only.
- Only for grownups.

Allen voor één, één voor allen!

All for one, one for all!

- Wat heb je voor haar gekocht voor Kerstmis?
- Wat hebt u voor haar gekocht voor Kerstmis?
- Wat hebben jullie voor haar gekocht voor Kerstmis?

What did you buy her for Christmas?

- Heb je iets voor haar gekocht voor Kerstmis?
- Hebt u iets voor haar gekocht voor Kerstmis?
- Hebben jullie iets voor haar gekocht voor Kerstmis?

Did you buy her something for Christmas?

- Heb je iets voor Tom gekocht voor Kerstmis?
- Hebt u iets voor Tom gekocht voor Kerstmis?
- Hebben jullie iets voor Tom gekocht voor Kerstmis?

Did you buy Tom something for Christmas?

Voor mij.

Dibs.

- Bedankt voor uw hulp.
- Bedankt voor je hulp.
- Bedankt voor de hulp.
- Bedankt voor het helpen.
- Bedankt voor jullie hulp.

- Thank you for your assistance.
- Thank you for your help.
- Thanks for your help.
- Thanks for the help.
- Thank you for the help.
- Thanks for helping me.
- Thank you for helping us.

- Bedankt voor jouw eerlijkheid.
- Bedankt voor uw eerlijkheid.
- Bedankt voor jouw oprechtheid.
- Bedankt voor uw oprechtheid.

Thank you for your honesty.

- Bedankt voor uw antwoord.
- Bedankt voor je antwoord.
- Bedankt voor jullie antwoord.
- Bedankt voor jouw antwoord.

- Thank you for your answer!
- Thank you for your answer.

- Voor wie werkt u?
- Voor wie werk je?
- Voor wie werken jullie?
- Voor wie werkt hij?

- Who is it that you're working for?
- Who are you working for?
- Who do you guys work for?

voor problemen waar de mensheid voor staat,

to the problem humanity faces

Goed voor jezelf en voor het klimaat.

good for you and good for the climate.

- Komt voor de bakker.
- Komt voor elkaar.

Consider it done.

Voor kunst en voor liefde volstaat intuïtie.

In art, as in love, instinct is good enough.

- Voor wie werkt u?
- Voor wie werk je?
- Voor wie werken jullie?

Who do you work for?

- Bedankt voor je hulp.
- Bedankt voor de hulp.
- Bedankt voor het helpen.

Thanks for the help.

- Ik werk voor jou.
- Ik werk voor u.
- Ik werk voor jullie.

I work for you.

- Een cadeau voor jou.
- Een cadeau voor u.
- Een cadeau voor jullie.

A gift for you.

- De meeste studenten bereiden zich voor voor de eindexamens.
- De meeste studenten bereiden zich voor voor het eindexamen.

- Most students are doing preparation for the term examination.
- Most students are preparing for the final exams.

- Wat goed is voor u, is goed voor mij.
- Wat goed voor jou is, is goed voor mij.

What is good for you is good for me.

- Wat heb je voor Kerstmis voor je vriendin gekocht?
- Wat hebt u voor Kerstmis voor uw vriendin gekocht?

What have you bought your girlfriend for Christmas?

- Lucht is voor mensen wat water is voor vissen.
- Lucht is voor mensen, wat water is voor vissen.

- Air is to man what water is to fish.
- Air is for people what water is for fish.

- Bedankt voor alles wat je voor me hebt gedaan!
- Bedankt voor alles wat u voor me hebt gedaan.

- Thanks for all you've done for me.
- Thank you for everything you've done for me.
- Thank you for everything you have done for me.

“Macdonald voor Frankrijk”, werd er gezegd, “Oudinot voor het leger; Marmont voor vriendschap. "

“Macdonald for France”, it was said, “Oudinot  for the army; Marmont for friendship.”

- Bedankt voor de inlichting.
- Bedankt voor deze informatie!
- Dank u voor deze informatie!

- Thank you for the information.
- Thanks for the info.

- Dat is genoeg voor vandaag.
- Genoeg voor vandaag.

- That's enough for today.
- Let's call it a day.
- That's all for today.

- Insgelijks.
- Hetzelfde.
- Voor u ook.
- Voor u hetzelfde.

Likewise.

- Zorg goed voor uzelf!
- Zorg goed voor jezelf!

Take care of yourselves!

- Tom komt voor jou.
- Tom komt voor u.

Tom is coming for you.

De dokter schreef medicijnen voor voor de patiënt.

The doctor prescribed medicine for the patient.

- Bedankt voor uw gastvrijheid.
- Bedankt voor jullie gastvrijheid.

- Thanks for your hospitality.
- I appreciate the hospitality.
- Thank you for your hospitality.

Wat voor plannen heb je voor het weekend?

What kind of plans do you have for the weekend?

- Pas op voor dieven.
- Let op voor dieven.

Beware of thieves.

- Dames voor alles!
- Dames eerst.
- Dames gaan voor.

- Ladies first.
- Ladies first!

- Bedankt voor uw geduld.
- Bedankt voor je geduld.

Thank you for your patience.

- Bedankt voor het langskomen.
- Bedankt voor het bezoek.

Thanks for dropping by.

Leef niet voor tijd maar voor de eeuwigheid.

Live not for time but for eternity.

- Bedankt voor de inlichting.
- Bedankt voor de informatie!

- Thank you for the information.
- Thanks for the info.
- Thanks for the information.

- Ze waren bang voor je.
- Zij waren bang voor je.
- Ze waren bang voor u.
- Zij waren bang voor u.
- Ze waren bang voor jullie.
- Zij waren bang voor jullie.

- They feared you.
- They were afraid of you.

- Ben je klaar voor Kerstmis?
- Bent u klaar voor Kerstmis?
- Zijn jullie klaar voor Kerstmis?
- Ben je klaar voor kerst?
- Bent u klaar voor kerst?
- Zijn jullie klaar voor kerst?

Are you ready for Christmas?

Stel je voor:

Imagine that:

Stap voor stap.

Foot by foot.

Stuk voor stuk.

Every single one of them.

Voor de buitenwacht

To the outside world,

Voor het zenuwstelsel.

The nervous system.

Voor de duidelijkheid:

Now let me be clear:

Niet voor samenlevingen.

for societies.

...voor drugs worden.

to do drugs. No.

voor grote boerderijen.

farms.

Schudden voor gebruik.

Shake before using.

Klaar voor november?

Ready for November?

Bedankt voor vandaag.

Thank you for today.

Zorg voor jezelf.

- Take care of yourself.
- Watch yourself.
- Look after yourself.

Niet voor morgenmiddag.

Not before tomorrow afternoon.

Bereid je voor.

Prepare yourself.

Voor geen goud!

Not for all the tea in China!

Bedankt voor alles.

Thank you for everything.

Enkel voor volwassenen.

- Adults only.
- Only for grownups.

Dames voor alles!

- Ladies first.
- Ladies before gentlemen.
- Ladies first!

Genoeg voor vandaag.

- Let's call it a day.
- No more today.
- It is enough for today.

Bedankt voor gisteravond.

Thanks for last night.

Loop voor mij!

Go ahead of me!

Loop voor me.

Walk ahead of me.