Translation of "Feliz" in Dutch

0.029 sec.

Examples of using "Feliz" in a sentence and their dutch translations:

- ¿Estás feliz?
- ¿Eres feliz?
- ¿Es usted feliz?

- Ben je blij?
- Ben je gelukkig?

- ¡Feliz cumpleaños!
- Feliz cumpleaños.

Gefeliciteerd met je verjaardag!

- ¿Estás feliz?
- ¿Eres feliz?

Ben je gelukkig?

- Es feliz.
- Él está feliz.
- Él es feliz.

Hij is gelukkig.

- ¡Feliz Año Nuevo!
- ¡Feliz año!
- Feliz año nuevo.

Gelukkig Nieuwjaar!

- ¿Estás feliz?
- ¿Estás contento?
- ¿Eres feliz?
- ¿Sos feliz?
- ¿Contento?
- ¿Es usted feliz?

- Ben je blij?
- Ben je gelukkig?
- Zijn jullie gelukkig?
- Bent u gelukkig?
- Bent u blij?
- Zijn jullie blij?

- Ella parece feliz.
- Parece feliz.

- Ze lijkt gelukkig.
- Ze ziet er gelukkig uit.

Estoy feliz verte finalmente feliz.

Ik ben blij je eindelijk gelukkig te zien.

- ¡Feliz Año Nuevo!
- ¡Feliz año!

Gelukkig Nieuwjaar!

- Tom estaba feliz.
- Tom era feliz.
- Tom fue feliz.

Tom was gelukkig.

- Ella parece feliz.
- Ella se ve feliz.
- Parece feliz.

- Ze lijkt gelukkig.
- Ze ziet er gelukkig uit.

- Estoy contento.
- Soy feliz.
- Yo me siento feliz.
- Estoy feliz.

- Ik ben gelukkig.
- Ik voel me gelukkig.
- Ik ben blij.

- Tom lucía feliz.
- Tom parecía feliz.

Tom zag er gelukkig uit.

- Soy tan feliz.
- Estoy tan feliz.

- ik ben zo blij.
- Ik ben zo gelukkig.

¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo!

Vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar!

- ¿No eres feliz?
- ¿No estás feliz?

- Zijt ge niet gelukkig?
- Bent u niet gelukkig?

- ¡Sé feliz!
- ¡Sed felices!
- ¡Sea feliz!

- Wees gelukkig!
- Wees blij!

- ¿Estás feliz?
- ¿Estás contento?
- ¿Eres feliz?

Ben je blij?

- Feliz 2013.
- Feliz dos mil trece.

Gelukkig 2013.

- Feliz Pascua.
- ¡Felices Pascuas!
- ¡Feliz Pascua!

Vrolijk Pasen!

- Estoy contento.
- Soy feliz.
- Estoy feliz.

- Ik ben gelukkig.
- Ik ben blij.

- Ella parece feliz.
- Ella se ve feliz.
- Ella parece estar feliz.

Ze lijkt gelukkig te zijn.

¡Feliz cumpleaños!

Gefeliciteerd met je verjaardag!

Soy feliz.

Ik ben gelukkig.

¡Feliz Navidad!

Zalig kerstfeest.

¡Sé feliz!

Wees gelukkig!

Parece feliz.

Hij lijkt gelukkig.

¿Eres feliz?

Ben je tevreden?

Hazme feliz.

Maak me gelukkig.

¿Estabas feliz?

Was je gelukkig?

Es feliz.

Hij is gelukkig.

¡Feliz bautizo!

Gelukkige doop!

¡Feliz Halloween!

Vrolijk Halloween!

¿Estás feliz?

Zijn jullie gelukkig?

Feliz 2013.

Gelukkig 2013.

Parecía feliz.

- Hij leek gelukkig.
- Hij leek blij.

¡Feliz Pascua!

Vrolijk Pesach!

¡Feliz Hanuka!

Fijne Chanoeka!

- Te haré feliz.
- Yo te haré feliz.

Ik zal je gelukkig maken.

- Entonces estaba feliz.
- Yo era feliz entonces.

Ik was toen gelukkig.

- Me siento muy feliz.
- Me sentí muy feliz.

Ik voelde me zeer gelukkig.

- Bob era muy feliz.
- Bob estaba muy feliz.

Bob was heel blij.

Emi parece feliz.

Emi ziet er gelukkig uit.

Me haces feliz.

Jij maakt me gelukkig.

¡Feliz cumpleaños, Muiriel!

Gelukkige verjaardag Muiriel!

Tom es feliz.

Tom is gelukkig.

Ella es feliz.

Zij is gelukkig.

¡Feliz cumpleaños, Shishir!

Gelukkige verjaardag, Shishir!

Tom parece feliz.

Tom lijkt gelukkig.

Él está feliz.

Hij is gelukkig.

¡Soy demasiado feliz!

Ik ben zo blij!

Ken parece feliz.

Ken ziet er gelukkig uit.

Intenta ser feliz.

- Streef ernaar gelukkig te zijn.
- Probeer gelukkig te zijn.

Tom parecía feliz.

Tom klonk gelukkig.

Estoy feliz, también.

- Ik ben ook blij.
- Ik ben ook gelukkig.

Nadie es feliz.

Niemand is gelukkig.

Tom murió feliz.

Tom is als gelukkig mens gestorven.

Te ves feliz.

Je lijkt gelukkig.

Siempre estoy feliz.

- Ik ben altijd blij.
- Ik ben altijd gelukkig.

La hice feliz.

Ik maakte haar gelukkig.

Es muy feliz.

Hij is heel gelukkig.

Que seas feliz.

Ik wens je geluk.

Feliz cumpleaños, abuelo.

- Vrolijke verjaardag, opa.
- Fijne verjaardag, opa.

¡Feliz Navidad, Tatoeba!

Vrolijk kerstfeest, Tatoeba!