Translation of "Gestorven" in Turkish

0.048 sec.

Examples of using "Gestorven" in a sentence and their turkish translations:

Tom is gestorven.

Tom öldü.

Zij is gestorven.

O vefat etti.

Hij is gestorven.

O vefat etti.

Tom is niet gestorven.

Tom ölmedi.

Tom is gisteren gestorven.

Tom dün öldü.

- Tom is in bed gestorven.
- Tom is in een bed gestorven.

Tom yatakta öldü.

Hij is gestorven aan kanker.

O kanserden öldü.

Hij is gestorven aan longkanker.

O akciğer kanserinden öldü.

- Niemand stierf.
- Niemand is gestorven.

- Kimse ölmedi.
- Hiç kimse ölmedi.

Hoe is zijn zoon gestorven?

Oğlu nasıl öldü?

Hoe precies is Tom gestorven?

Tom tam olarak nasıl öldü?

Hij is aan longontsteking gestorven.

O, zatürreden öldü.

- Maria stierf.
- Maria is gestorven.

Mary öldü.

- Hij is gestorven op de leeftijd van 70 jaar.
- Hij is gestorven op 70 jaar.
- Hij is gestorven toen hij zeventig was.

O, yetmiş yaşında öldü.

Gestorven van ouderdom of gewond geraakt.

Ya yaşlılıktan ya da yaralandığı için ölmüştür.

Mijn vader is gestorven aan kanker.

Babam kanserden öldü.

- Hoeveel zijn er gestorven?
- Hoeveel doden?

Kaç kişi öldü?

- Tom is gestorven.
- Tom is overleden.

Tom vefat etti.

Mijn vader is in Vietnam gestorven.

Babam Vietnam'da öldü.

Tom is als gelukkig mens gestorven.

Tom mutlu öldü.

Taro is twee jaar geleden gestorven.

Taro iki yıl önce öldü.

Tom is gestorven bij een vliegtuigongeluk.

Tom bir uçak kazasında öldü.

Ik weet dat Tom is gestorven.

Tom'un öldüğünü biliyorum.

Hij is in mijn armen gestorven.

Kollarımda öldü.

Als de lichamen van de gestorven organismen

mikrobiyal aktiviteler ile toprakta parçalanarak

Zonder water zouden de soldaten gestorven zijn.

Su olmasa, askerler ölürdü.

Naar het schijnt, is hij hier gestorven.

Onun burada öldüğü söyleniliyor.

- Tom stierf alleen.
- Tom is alleen gestorven.

Tom yalnız öldü.

Mijn vader is vier jaar geleden gestorven.

Babam dört yıl önce öldü.

- Er is iemand gestorven.
- Iemand is overleden.

Birisi öldü.

Tom is in 2013 in Boston gestorven.

Tom 2013'te Boston'da hayatını kaybetti.

Tijdens deze droogte zijn veel boeren gestorven.

Bu kıtlık süresince birçok köylü hayatını kaybetti.

Hoeveel mensen zijn er gestorven vanwege hebzucht?

Açgözlülük yüzünden kaç tane insan öldü?

Ze is ongelukkig sinds haar kat gestorven is.

Kedisi öldüğünden beri mutsuz.

- Tom is gestorven.
- Tom stierf.
- Tom is dood.

Tom öldü.

Ze zei hem, dat haar vader gestorven was.

O, ona onun babasının öldüğünü söyledi.

Al mijn broers zijn in de oorlog gestorven.

Erkek kardeşlerimin hepsi savaşta öldü.

De moeder van Cookie is aan kanker gestorven.

Cookie'nin annesi kanserden öldü.

Niemand weet precies hoeveel mensen er gestorven zijn.

Hiç kimse kaç kişi öldüğünden emin değildi.

Mijn broer is vorig jaar gestorven aan kanker.

Erkek kardeşim geçen yıl kanserden öldü.

Hij is gestorven op de leeftijd van zeventig jaar.

O yetmiş yaşındayken öldü.

Tom is gestorven op de leeftijd van 97 jaar.

- Tom 97 yaşındayken öldü.
- Tom 97 yaşında öldü.

Zelfs haar man weet niet waarom ze gestorven is.

Eşi bile onun neden öldüğünü bilmiyor.

Mijn puppy is gestorven, en ik ben vreselijk onthutst.

Benim yavru köpeğim öldü ve ben berbat bir şekilde üzgünüm.

- De schilder is jong gestorven.
- De schilder is jong overleden.

Ressam genç yaşta öldü.

De zwaargewonde man was al gestorven bij aankomst in het ziekenhuis.

Ağır yaralı adam hastaneye vardığında ölmüştü.

- Tom stierf bijna.
- Tom ging bijna dood.
- Tom is bijna gestorven.

Tom neredeyse ölüyordu.

Ten minste 10 Russen zijn dit jaar gestorven tijdens het nemen van selfies.

Bu yıl en az on Rus selfie çekerken öldü.

- Zowel zijn vader als moeder zijn gestorven.
- Zijn vader en moeder zijn beiden dood.

Annesi de babası da ölü.

Tom is gestorven toen hij probeerde een kind uit een brandend gebouw te redden.

Tom yanan bir binadan bir çocuğu kurtarmaya çalışırken öldü.

- Tom is gestorven bij een vliegtuigongeluk.
- Tom is bij een vliegtuigongeluk om het leven gekomen.

Tom, bir uçak kazasında hayatını kaybetti.

- Maciek heeft in december het leven verloren.
- Maciek overleed in december.
- Maciek is in December gestorven.

Maciek Aralıkta öldü.

- Wie is dood?
- Wie is gestorven?
- Wie is overleden?
- Wie is er doodgegaan?
- Wie is er overleden?

Kim öldü?