Translation of "Feedback" in Turkish

0.019 sec.

Examples of using "Feedback" in a sentence and their turkish translations:

En kreeg waardevolle feedback.

ve değerli geri bildirimler elde ettim.

Observeerde hem en gaf feedback.

kendi işi olan konser kemanistliğini bırakmış.

We kunnen motiverende feedback geven

Problem çözümümüzün ne kadar iyi gittiği hususunda