Translation of "Heer" in Japanese

0.003 sec.

Examples of using "Heer" in a sentence and their japanese translations:

Hij is een heer.

彼は紳士である。

Kent u de heer Takahashi?

高橋さんをご存知ですか。

Hij is allesbehalve een heer.

- 彼は紳士ではない。
- 彼は決して紳士的ではない。
- 彼は決して紳士などというものではない。
- 彼が紳士だなんてとんでもない。

De overleden heer Schmidt was geneesheer.

- 亡くなったスミス氏は医者でした。
- なくなったスミスさんは医者でした。

Glimlachend begroette ze de heer Kato.

彼女は加藤先生に笑顔であいさつした。

Hij kent de heer Davidson goed.

彼はデービットソン氏をよく知っている。

Hij is zeker weten geen heer.

- 彼は決して紳士的ではない。
- 彼は決して紳士などというものではない。

Hij is wat je noemt een heer.

彼はいわゆる紳士である。

Gedraag je alsjeblieft als een Engelse heer.

英国紳士のように振舞ってください。

- Een heer Miller zou u graag willen zien.
- Een zekere heer Miller zou je graag willen zien.

ミラーさんとかいう人がご面会です。

Een heer Miller zou u graag willen zien.

ミラーさんとかいう人がご面会です。

Hier is een heer die je zien wil.

あなたに会いたい方がおいでです。

De eigenaar van dit huis is de heer Yamada.

この家の所有者は山田さんだ。

Kent gij toevallig een heer met de naam Braun?

ひょっとしてブラウンという名前の男性をご存じありませんか。

Mijn vader heeft dezelfde auto als de heer Kimura.

父は木村先生のと同じ車に乗っています。

We hebben de heer Grey voorzitter van de commissie gemaakt.

我々はグレー氏をその委員会の委員長にした。

Hij is een heer. Hij kan zoiets niet gezegd hebben.

彼は紳士だ。彼がそんなこと言ったはずがない。

De heer Johnson, voorzitter van de club, zal spoedig komen.

クラブの会長であるジョンソンさんはすぐ来るでしょう。

- Mijn vader heeft dezelfde auto als de heer Kimura.
- Mijn vader en meneer Kimura hebben dezelfde wagen.

父は木村先生のと同じ車に乗っています。

- De kamer van mijnheer Johnson was een grote.
- De kamer van de heer Johnson was een grote kamer.

ジョンソン氏の部屋は広い部屋だった。