Translation of "Wens" in Finnish

0.009 sec.

Examples of using "Wens" in a sentence and their finnish translations:

Doe een wens.

Toivo jotain.

- Ik wens u geluk.
- Ik wens je veel succes.

- Onnea!
- Toivotan sinulle menestystä.
- Toivotan sinulle onnea.
- Lykkyä tykö.

Ik wens u geluk.

Onnea!

Ik wens je geluk.

Toivon sinulle onnea.

- Ik wens u een zalig kerstfeest.
- Ik wens je een vrolijk kerstfeest.
- Ik wens u een vrolijk kerstfeest.
- Ik wens jullie een vrolijk kerstfeest.

Hyvää joulua.

- Ik wens je een zalig kerstfeest.
- Ik wens u een zalig kerstfeest.

Hyvää joulua.

Ik wens je een prettige dag!

Mukavaa päivänjatkoa!

Ik wens je een gelukkig nieuwjaar.

Toivotan sinulle onnellista uutta vuotta.

Uw wens is voor mij een bevel.

Tahtosi on lakini.

Ik wens je een goede dag, Tom.

Mukavaa päivänjatkoa, Tom.

De wens is de vader van de gedachte.

Hätä keinot keksii.

Ik wens jullie allemaal een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.

Toivotan teille kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta.

- Ik wens u een goede reis.
- Goede reis!
- Een goede reis gewenst!

- Hyvää matkaa!
- Mukavaa matkaa!

- Ik wil onafhankelijker zijn.
- Ik wens onafhankelijker te zijn.
- Ik wil meer onafhankelijk zijn.

- Haluan olla itsenäisempi.
- Tahdon olla itsenäisempi.

Alleen ga ik niet naar de cinema, want na de film wens ik die graag te bespreken met iemand.

En käy elokuvissa yksin, koska minusta on mukavaa elokuvan jälkeen jutella siitä jonkun kanssa.