Translation of "Uitgegaan" in Finnish

0.005 sec.

Examples of using "Uitgegaan" in a sentence and their finnish translations:

Hij was uitgegaan.

Hän lähti ulos.

Het vuur is uitgegaan.

Tuli sammui.

De kaars is uitgegaan.

Kynttilä paloi loppuun.