Translation of "Geschiedenis" in Finnish

0.015 sec.

Examples of using "Geschiedenis" in a sentence and their finnish translations:

Ik wil geschiedenis studeren.

Haluan opiskella historiaa pääaineenani.

De geschiedenis herhaalt zich.

Historia toistaa itseään.

Ik hou van geschiedenis.

- Tykkään historiasta.
- Pidän historiasta.

De geschiedenis van Rome is erg interessant.

- Rooman historia on todella mielenkiintoista.
- Roomalla on todella mielenkiintoinen historia.

Dat vormde onze geschiedenis en onze nationale aard.

Se määritteli koko historiamme ja kansallisen luonteemme.

Tom weet veel over de geschiedenis van Amerika.

Tomi tietää paljon Amerikan historiasta.

De geschiedenis heeft de neiging zich te herhalen.

- Historialla on taipumus toistaa itseään.
- Historia tuppaa toistamaan itseään.

De geschiedenis heeft ons geleerd dat het veel moeilijker was.

Historia opetti meille, että se on paljon vaikeampaa.

Maar de ontwikkelingen... ...in de geschiedenis hebben ons kapitalisten gemaakt.

Historia ja kehitys - ovat muuttaneet meidät kapitalisteiksi.

- Ik vind het een mooi verhaal.
- Ik hou van geschiedenis.

- Tykkään historiasta.
- Pidän historiasta.

Mijn lievelingsvakken op de middelbare school waren geometrie en geschiedenis.

Suosikkiaineeni lukiossa olivat geometria ja historia.

Meer dan wie dan ook in de geschiedenis van de berg.

mikä on kaikkien aikojen ennätys.

Dus de Britse aanval op Cambrai, met de eerste grote tankaanval in de geschiedenis.

Joten britit hyökkäävät Cambraissa, historian ensimmäinen panssarivaunujen hyökkäys.

Dus vallen de Britten aan bij Cambrai, met de eerste grote tank aanval in de geschiedenis.

So the British attack at Cambrai, with the first major tank assault in history.