Translation of "Dood" in Finnish

0.008 sec.

Examples of using "Dood" in a sentence and their finnish translations:

Dood?

Kuollut?

Dood!

- Tapa!
- Tappakaa!

- Zij is dood.
- Ze is dood.

Hän on kuollut.

Val dood!

- Kuole!
- Kuolkaa!
- Painu helvettii siitä!

Iedereen gaat dood.

Kaikki kuolevat.

Ben je dood?

Oletko sinä kuollut?

Iedereen is dood.

- Kaikki ovat kuolleet.
- Kaikki ovat kuolleita.

Tom is dood.

- Tom on kuollut.
- Tomi on kuollut.

Hij is dood.

Hän on kuollut.

Is ze dood?

Onko hän kuollut?

Ga ik dood?

Teenkö minä kuolemaa?

Is hij dood?

Onko hän kuollut?

Jij bent dood!

Sinä olet kuollut.

Dood de zombies.

- Tapa zombit.
- Tappakaa zombit.

Dood alle zombies.

- Tappakaa kaikki zombit.
- Tapa kaikki zombit.

- Zij is dood.
- Ze is dood.
- Zij is overleden.

Hän on kuollut.

- Uw dood is mijn leven.
- Jouw dood is mijn leven.

- Sinun kuolemasi on minun elämäni.
- Sinun kuolemasi, minun elämäni.

Dit loopt gewoon dood.

Tämä tie on umpikuja.

Waar leven... ...en dood...

Niissä elämää - ja kuolemaa -

...na Che Guevara's dood.

toinen vuosipäivä.

De hond was dood.

Se koira oli kuollut.

Hij is waarschijnlijk dood.

- Hän on todennäköisesti kuollut.
- Hän lienee kuollut.
- Hän on luultavasti kuollut.

Onze goden zijn dood.

Jumalamme ovat kuolleet.

Hij moet dood zijn.

- Hänen on oltava kuollut.
- Hän on varmasti kuollut.
- Hänen täytyy olla kuollut.

Tom is niet dood.

Tom ei ole kuollut.

Ze zijn beiden dood.

- He ovat molemmat kuolleet.
- He molemmat ovat kuolleita.

Ik ben niet dood.

Minä en ole kuollut.

Liever dood dan rood.

Mieluummin kuollut kuin punainen.

De hond is dood.

Koira on kuollut.

Ik verveel me dood.

Minä kuolen tylsyyteen.

Mijn ouders zijn dood.

- Vanhempani ovat kuolleet.
- Mun vanhemmat on kuollu.

Ik schaam me dood.

- Minua hävettää kauheasti.
- Hävettää kauheasti.

De draken moeten dood.

Lohikäärmeiden täytyy kuolla.

Ga alsjeblieft niet dood!

Kiltti, älä kuole.

- Ben je bang voor de dood?
- Bent u bang voor de dood?
- Zijn jullie bang voor de dood?

Pelkäätkö kuolemaa?

Hij werd ter dood veroordeeld.

Hänet tuomittiin kuolemaan.

Zijn beide grootvaders zijn dood.

Hänen molemmat isoisänsä ovat kuolleet.

Hij stierf een natuurlijke dood.

Hän kuoli luonnollisen kuoleman.

- Ga niet dood.
- Sterf niet.

Älkää kuolko.

De kat is niet dood.

Kissa ei ole kuollut.

Zij zijn waarschijnlijk al dood.

He ovat todennäköisesti jo kuolleita.

Ik ontsnapte aan de dood.

Vältyin kuolemalta.

Niemand kan de dood vermijden.

Kukaan ei voi välttää kuolemaa.

- Zij is dood.
- Ze is dood.
- Zij is gestorven.
- Zij is overleden.
- Ze stierf.

Hän on kuollut.

Is die slang dood of levend?

Onko käärme elossa vai kuollut?

Zijn plotselinge dood was een tragedie.

Hänen äkillinen kuolemansa oli tragedia.

Ik wou dat je dood was!

Olisitpa kuollut!

Ik weet dat ik dood ga.

Tiedän tulevani kuolemaan.

Ik ga dood van de honger!

- Mulla on ihan hirveä nälkä!
- Mä kuolen nälkään!
- Minä kuolen nälkään!
- Mullon nälkä!
- Mulla on nälkä!

De beschuldigde werd ter dood veroordeeld.

Syytetty tuomittiin kuolemaan.

Tom dacht dat Mary dood was.

Tomi luuli Marin olevan kuollut.

- We gaan dood.
- Wij zijn stervende.

Me kuolemme.

- Hij is overleden.
- Hij is dood

Hän on kuollut.

Ik dacht dat Tom dood was.

Luulin Tomin olevan kuollut.

Ze zijn bang voor de dood.

He pelkäävät kuolemaa.

Ik zal tot de dood vechten.

- Taistelen kuolemaan.
- Minä taistelen kuolemaan.
- Taistelen kuolemaan saakka.
- Minä taistelen kuolemaan saakka.
- Taistelen kuolemaan asti.
- Minä taistelen kuolemaan asti.

De liefde is sterker dan de dood.

Rakkaus on vahvempi kuin kuolema.

- De hond stierf.
- De hond ging dood.

Koira kuoli.

Ik ben bang om dood te gaan.

Kuolema pelottaa minua.

Eeuwige vrede vindt men na de dood.

- Ikuisen rauhan saavuttaa kuoleman jälkeen.
- Ikuisen rauhan löytää kuoleman jälkeen.

Als je niet eet, ga je dood.

Jos et syö, kuolet.

Want je moet je voorbereiden op de dood.

On valmistauduttava matkaan, jolta ei ole paluuta.

- Tom is gestorven.
- Tom stierf.
- Tom is dood.

- Tom on kuollut.
- Tomi on kuollut.

Ben je niet bang om dood te gaan?

- Etkö pelkää kuolemaa?
- Etkö sinä pelkää kuolemaa?

Ik ga liever dood dan toe te geven.

Kuolisin mieluummin kuin antautuisin.

- De oorlog bracht dood en vernietiging teweeg in de stad.
- De oorlog bracht dood en vernieling in de stad.

Sota sai aikaan kuolemaa ja tuhoa kaupungissa.

De roman eindigt met de dood van de heldin.

Romaani päättyy sankarittaren kuolemaan.

Zijn dood was een groot verlies voor onze firma.

Hänen kuolemansa oli suuri menetys yrityksellemme.

Ik weet niet of hij dood of levend is.

En tiedä onko hän kuollut vai elossa.

De dood van de broer was een zwaar verlies.

Veljen kuolema oli raskas menetys.

Schrijven is een slaap nog dieper dan de dood.

Kirjoittaminen on syvempi uni kuin kuolema.

De één zijn dood is de ander zijn brood.

Toisen kuolema toisen leipä.

Al dit hout hier... ...is dood, en prima als tondel.

Kuolleet puut ovat hyvää sytykettä.

Hij kan vijanden spietsen of vertrappen tot ze dood zijn.

joka pystyy puskemaan ja tallomaan kaiken kuoliaaksi.

Ze wordt het hol uit gespoeld, zo goed als dood.

Sitten näin, miten se huuhtoutui pesästä hädin tuskin elossa.