Translation of "Goedenacht" in Chinese

0.002 sec.

Examples of using "Goedenacht" in a sentence and their chinese translations:

- Goedenacht.
- Goedenacht!

晚安!

- Goedenacht.
- Slaap wel.
- Goedenacht!

- 晚安!
- 晚安。

- Goedenacht.
- Goede nacht!
- Goedenacht!

晚安!

Goedenacht.

晚安。

- Goedenacht.
- Slaap wel.

晚安。

Goedenacht. Droom maar lekker.

晚安。祝你做個好夢。

- Goedenacht.
- Slaap wel.
- Welterusten.
- Slaap lekker!

晚上好。

- Goedenacht. Droom maar lekker.
- Slaapwel. Droom zoet.

晚安。祝你做個好夢。

- Hallo.
- Goedenavond.
- Goedenacht.
- Vaarwel.
- Hoi.
- Tot kijk.
- Dag.
- Goede morgen.
- Tot ziens.
- Goedemorgen.
- Goedemiddag.
- Goedendag.
- Doei.
- Ciao.

- 嗨。
- 再见。
- 你好。