Translation of "Oesters" in Arabic

0.002 sec.

Examples of using "Oesters" in a sentence and their arabic translations:

- Kan je rauwe oesters eten?
- Kunt u rauwe oesters eten?
- Kunnen jullie rauwe oesters eten?

هل تستطيع أكل المحار النيء؟