Translation of "Usted" in Turkish

0.027 sec.

Examples of using "Usted" in a sentence and their turkish translations:

- Usted primero.
- Vaya usted primero.

Önce siz buyurun.

- ¿Tiene usted hambre?
- ¿Usted tiene hambre?

Aç mısınız?

- ¿Está usted ocupado?
- ¿Está usted ocupada?

Meşgul müsünüz?

Usted come.

Siz yiyorsunuz.

Tenga usted.

Buyurun.

- ¿Ha terminado usted?
- ¿Terminó usted?
- ¿Has terminado?

Gitmeye hazır mısın?

- Perdone, ¿habla usted inglés?
- Disculpe. ¿Usted habla inglés?

- Affedersiniz. İngilizce konuşur musunuz?
- Affedersiniz, İngilizce konuşur musunuz?

- ¿Tiene usted hambre?
- ¿Tienes hambre?
- ¿Usted tiene hambre?

Aç mısın?

- ¿Puede usted ayudarme?
- ¿Podría usted ayudarme?
- ¿Pueden ayudarme?

Bana yardımcı olabilir misiniz?

- ¿Eres ciego?
- ¿Es usted ciego?
- ¿Está usted ciego?

Kör müsün?

- ¿Está usted loca?
- ¿Está usted loco?
- ¿Estáis tontos?

- Siz deli misiniz?
- Siz arkadaşlar deli misiniz?

- ¿Es usted creyente?
- ¿Cree usted en alguna religión?

Herhangi bir dine inanıyor musun?

- ¿Usted dónde escribe?
- ¿Dónde escribe usted?
- ¿Dónde escribes?

Nerede yazıyorsunuz?

usted se sorprenderá

şaşıracaksınız

¿Usted quiere esperar?

Beklemek ister misiniz?

¿Cómo está usted?

Nasılsınız?

Usted es pedante.

Bilgiçlik taslıyorsun.

¿Está usted molesto?

Üzgün müsün?

¿Tiene usted cambio?

Hiç bozuk paran var mı?

Teléfono para usted.

- Size telefon var.
- Telefona istendiniz.

¿Cómo es usted?

Nasıl birisiniz?

¿Usted de nuevo?

Yine mi sen?

¿Es usted creyente?

Sen dindar mısın?

Usted es arrogante.

Küstahsın.

¿Quiere usted tocarlo?

Onunla oynamak ister misin?

¿Comprende usted francés?

Fransızca anlıyor musun?

¿Usted que piensa?

Ne düşünüyorsun?

Esperaré por usted.

Sizin için bekleyeceğim.

¿Usted bebe cerveza?

Bira içer misiniz?

Usted fue criticado.

Sen eleştirildin.

¿Es usted bilingüe?

Sen çift dilli misin?

Usted sabe demasiado.

Çok fazla şey biliyorsunuz.

¿Cuánto apuesta usted?

Ne kadarına iddiaya giriyorsunuz?

¿Usted come pulpo?

Ahtapot yer misin?

¿Cuándo vino usted?

Ne zaman geldiniz?

¿Cuánto mide usted?

Boyunuz ne kadar?

Usted parece entenderlos.

Onları anlıyor gibi görünüyorsun.

¿Usted es húngaro?

Sen Macar mısın?

Usted debería conocerle.

Onu tanımalısın.

¿Habla usted ruso?

Rusça biliyor musunuz?

¿Habla usted inglés?

İngilizce konuşur musunuz?

¿Habla usted chino?

Çince konuşur musunuz?

¿Habla usted esperanto?

Esperanto konuşur musunuz?

¿Habla usted latín?

Latince konuşur musunuz?

¿Habla usted catalán?

Katalanca konuşur musunuz?

¿Está usted cansado?

Yorgun musunuz?

¿Habla usted italiano?

İtalyanca konuşur musunuz?

Usted tiene razón.

Haklısın.

¿Es usted japonés?

Bir Japon vatandaşı mısınız?

¿Quién es usted?

Sen kimsin?

¿Qué desea usted?

- Dileğin nedir?
- Ne istersin?
- Ne dilersin?

- ¿Usted fuma?
- ¿Fumas?

- Sigara içiyor musunuz?
- Sigara içiyor musun?
- Sigara kullanıyor musun?
- Sigara içer misiniz?

¿Usted enseña español?

İspanyolca öğretiyor musun?

¿Habla usted alemán?

Almanca konuşur musunuz?

Usted enseña árabe.

- Arapça öğretiyorsun.
- Arapça öğretiyorsunuz.
- Arapça öğretirsiniz.
- Arapça öğretirsin.

Usted puede entrar.

Girebilirsin.

¿Usted come pimiento?

Dolmalık biber yer misin?

¿Usted es japonés?

Japon musunuz?

- ¿Usted habla francés?
- ¿Habla usted francés?
- ¿Ustedes hablan francés?

Fransızca konuşur musunuz?

- ¿Estás loco?
- ¿Estás loca?
- ¿Está usted loca?
- ¿Está usted loco?

- Deli misin?
- Delirdin mi sen?

- ¿Podrías ayudarme?
- ¿Puedes ayudarme?
- ¿Puede usted ayudarme?
- ¿Podría usted ayudarme?

- Bana yardım edebilir misin?
- Bana yardımcı olabilir misiniz?

No monte usted ese caballo porque le tirará a usted

O ata binme. O seni atacaktır.

- No embrolle usted las cosas.
- No desarregle usted las cosas.

Yüzüne gözüne bulaştırma.

- ¿Está usted cómodo?
- ¿Estás cómodo?
- ¿Está usted cómoda?
- ¿Estás cómoda?

Rahat mısın?

- Sé que usted es maestro.
- Sé que usted es profesor.

Sizin bir öğretmen olduğunuzu biliyorum.

- ¿Hablas castellano?
- ¿Hablas español?
- ¿Habla usted español?
- ¿Usted habla español?

İspanyolca konuşabiliyor musun?

- Perdió usted.
- Ha perdido usted.
- Perdieron ustedes.
- Han perdido ustedes.

Sen kaybettin.

- Usted debe ser el nuevo profesor.
- Usted debe ser la nueva profesora.
- Usted debe ser el nuevo maestro.
- Usted debe ser la nueva maestra.

Siz yeni gelen öğretmen olmalısınız.

¿No será usted Tom?

- Sen Tom değil misin?
- Siz Tom değil misiniz?
- Sen Tom olmayasın?

¿Puedo hablar con usted?

Sizinle konuşabilir miyim?

¿Usted grabó ese concierto?

Konseri kaydettin mi?

Disculpe, ¿quién es usted?

Affedersiniz. Siz kimsiniz?

Usted es de fiar.

Sen güvenilirsin.

Disculpe. ¿Usted habla inglés?

- Affedersiniz. İngilizce konuşur musunuz?
- Affedersiniz, İngilizce konuşur musunuz?

- ¿Eres tú?
- ¿Es usted?

O sen misin?

Quiere hablar con usted.

Sizinle konuşmak istiyor.

Estamos trabajando para usted.

Sizin için çalışıyoruz.

¿Usted tiene un teléfono?

Telefonunuz var mı?

¿Puedo bailar con usted?

Sizinle dans edebilir miyim?

¿Necesita usted la llave?

Anahtara ihtiyacın var mı?

¿Quiere usted un trabajo?

Bir iş istiyor musunuz?

Usted está siendo observado.

Takip ediliyorsunuz.

Usted es nuevo aquí.

Sen burada yenisin.

Usted no es especial.

Sen özel değilsin.

¿Sabe usted dónde nació?

Onun nerede doğduğunu biliyor musun?

«¿Usted habla alemán?» «No.»

" Almanca biliyor musunuz? " "Hayır, bilmiyorum"

Desprenda usted el broche.

Pimi sökün.

¿Qué entrante desea usted?

Bir ana yemek olarak ne istersiniz?

¿Quiere usted medio pollo?

Yarım tavuk ister misin?

Concrete usted su idea.

Fikrinizi somut bir biçimde ifade edin.

Cueza usted esas papas.

Bu patatesleri kaynatın.

¡Cumpla usted mis órdenes!

Emirlerimi yerine getir!

Cuente usted el cambio.

Paranın üstünü say.

¿Lleva usted los boletos?

Biletlerin var mı?

¿Va usted de paseo?

Yürüyüşe gidiyor musun?

¿Habla usted con franqueza?

Dürüstçe mi konuşuyorsun?