Translation of "Moe" in Spanish

0.040 sec.

Examples of using "Moe" in a sentence and their spanish translations:

- Ben je moe?
- Bent u moe?
- Zijn jullie moe?

- ¿Estás cansado?
- ¿Estás cansada?
- ¿Estáis cansadas?

- Bent u moe?
- Zijn jullie moe?

- ¿Estáis cansados?
- ¿Está usted cansado?
- ¿Están ustedes cansados?

- Ik ben moe.
- Ik ben moe!

- Estoy cansado.
- Estoy cansada.
- ¡Estoy cansado!
- Yo estoy cansada.

- Ben je moe?
- Bent u moe?

- ¿Estás cansado?
- ¿Estás cansada?

- Je bent vast moe.
- Je bent moe, niet?
- Je bent moe, nietwaar?

- Estás cansado, ¿verdad?
- Está cansado, ¿no es así?
- Estáis cansados, ¿verdad?

- Ben je niet moe?
- Bent u niet moe?
- Zijn jullie niet moe?

- ¿No estás cansado?
- ¿No estás cansada?
- ¿No está cansado?
- ¿No están cansados?

- Je bent moe, niet?
- Je bent moe, nietwaar?

Estás cansado, ¿verdad?

- Ik ben moe nu.
- Ik ben nu moe.

Ahora estoy cansado.

- Ben je niet moe?
- Bent u niet moe?

- ¿No estás cansado?
- ¿No estás cansada?
- ¿No estáis cansados?

Ik was moe.

Estaba cansado.

Ik ben moe.

- Estoy cansado.
- Estoy cansada.
- ¡Estoy cansado!
- Yo estoy cansado.
- Yo estoy cansada.

Ben je moe?

¿Estás cansada?

Zijn jullie moe?

- ¿Estáis cansados?
- ¿Están ustedes cansados?

Hij is moe.

Él está cansado.

Ik ben moe!

- Estoy cansada.
- ¡Estoy cansado!

Tom is moe.

Tom está cansado.

Je bent moe.

Estás cansado.

Jullie zijn moe.

- Estás cansado.
- Estás cansada.

Bent u moe?

¿Está usted cansado?

Ze zijn moe.

Están cansados.

- Hij raakte al snel moe.
- Hij werd snel moe.

Él se cansó pronto.

- Ik ben zo moe!
- Wat ben ik toch moe!

¡Qué cansado estoy!

- Je ziet er moe uit.
- U ziet er moe uit.

- Pareces cansado.
- Pareces cansada.
- Usted se ve cansado.
- Tienes cara de sueño.

- Ik ben helemaal niet moe.
- Ik ben absoluut niet moe.

- No estoy nada cansada.
- No estoy cansado en absoluto.

- Waarom ben je zo moe?
- Waarom bent u zo moe?

¿Por qué estás tan cansado?

Hij was erg moe.

Él estaba muy cansado.

Ben je niet moe?

¿No estás cansado?

Bent u niet moe?

¿No está cansado?

Tom voelde zich moe.

Tom se sentía cansado.

Ik ben zo moe!

- ¡Qué cansado estoy!
- ¡Estoy tan cansado!
- ¡Estoy tan cansada!

Hij voelde zich moe.

Se sentía cansado.

Ik ben heel moe.

Estoy muy cansado.

Was je gisteravond moe?

¿Estabas cansada ayer por la tarde?

We waren allemaal moe.

Estábamos todos cansados.

Ik ben niet moe.

No estoy cansado.

Ik voel me moe.

Me siento cansado.

We waren erg moe.

Estábamos muy cansados.

Je vriend is moe.

Tu amigo está cansado.

Ik ben te moe.

Estoy demasiado cansada.

Je bent moe, nietwaar?

Estás cansado, ¿verdad?

Ze wordt snel moe.

Se cansa en seguida.

Ik ben altijd moe.

- Siempre estoy cansada.
- Siempre estoy cansado.

Wie is er moe?

¿Quién está cansado?

Ben je moe, schat?

- ¿Estás cansado, tesoro?
- ¿Estás cansada, cariño?
- ¿Estás cansado, cariño?