Translation of "Nietwaar" in Chinese

0.007 sec.

Examples of using "Nietwaar" in a sentence and their chinese translations:

Je liegt, nietwaar?

在撒谎吧?

Bill gaat winnen, nietwaar?

Bill会赢的,不是吗 ?

U kunt het, nietwaar?

你可以做到,不是嗎?

Kerst komt eraan, nietwaar?

聖誕節很快就到了,對嗎?

Dat is goed, nietwaar?

那太好了,不是嗎?

Je kan dansen, nietwaar?

你会跳舞,不是吗?

Je bent moe, nietwaar?

- 你累了,不是吗?
- 你累了,对吧?

Je houdt van regen, nietwaar?

你喜欢雨对吧?

Jane speelde geen tennis, nietwaar?

珍沒打網球,是嗎?

Ge woont in Tokio, nietwaar?

你住在東京, 不是嗎?

Deze cd is van mij, nietwaar?

這是我的CD,不是嗎?

Ge houdt van klassieke muziek, nietwaar?

你喜歡古典音樂, 對不對?

Je houdt niet van chokolade, nietwaar?

你不喜歡巧克力對吧?

Nou, de nacht is erg lang, nietwaar?

夜晚很长,不是吗?

Het is een zeer goede krant, nietwaar?

这是份好报纸,不是吗?

- Je bent moe, niet?
- Je bent moe, nietwaar?

你累了,不是吗?

- Je bent vast moe.
- Je bent moe, niet?
- Je bent moe, nietwaar?

你累了,不是吗?