Translation of "Raar" in Russian

0.006 sec.

Examples of using "Raar" in a sentence and their russian translations:

- Ze zijn raar.
- Zij zijn raar.

Они странные.

- Vreemd.
- Raar.

Странно.

- Dat is vreemd.
- Dat is raar.
- Raar.

Странно.

Tom is raar.

- Том немного странный.
- Том чудаковатый.
- Том чудаковат.

Dit is raar.

Это странно.

Japan is raar.

- Япония странная.
- Япония чудная.

Mijn computer doet raar.

У меня компьютер странно себя ведёт.

- Wat raar!
- Hoe vreemd!

Как странно!

Het was heel raar.

Это было очень странно.

Die melk smaakt raar.

У этого молока странный вкус.

Noord-Korea is raar.

Северная Корея странная.

- Dat is vreemd.
- Het is vreemd.
- Dat is raar.
- Het is raar.

Это странно.

Waarom ben je zo raar?

- Почему ты такой странный?
- Почему ты такая странная?
- Почему вы такие странные?

Ik heb een raar geluid gehoord.

Я услышал странный шум.

Eh, nou is het echt raar...

- Хм, теперь это действительно странно...
- Да, а вот это реально странно...

- Maria is raar.
- Maria is vreemd.

Мэри странновата.

- Dit is raar.
- Dit is vreemd.

Это странно.

De laatste tijd droom ik raar.

- Мне снились странные сны.
- В последнее время я вижу странные сны.

- Dat is vreemd.
- Dat is raar.

Это странно.

- Het is vreemd.
- Het is raar.

Это странно.

Tom vertelde mij een raar verhaal.

Том рассказал мне странную историю.

- Je bent raar.
- U bent raar.
- Jullie zijn raar.
- Je bent vreemd.
- U bent vreemd.
- Jullie zijn vreemd.
- Je bent apart.
- Jij bent apart.
- Jullie zijn apart.

- Ты странный.
- Ты чудной.
- Вы странные.
- Ты странная.
- Вы странный.
- Вы странная.

- Wat een raar verhaal!
- Wat een bizar verhaal!

- Какая странная история!
- До чего странная история!

- Het was heel raar.
- Het was heel bizar.

Это было очень странно.

- Zijn verhaal klinkt raar.
- Zijn verhaal lijkt vreemd.

- Его рассказ звучит странно.
- Его история звучит странно.

- Het ziet er vreemd uit.
- Het ziet er raar uit.

Выглядит странно.

- Het werd vreemd.
- De dingen werden raar.
- Het liep fout.

Всё стало как-то странно.

- Wat voor een rare hond!
- Wat voor een raar hondje!

- Что за странная собака!
- Какая странная собака!
- Что за странный пёс!

Het is raar dat onze vrienden er niet bij zijn.

Странно, что наших друзей нет.

- Jij bent een raar kind.
- U bent een vreemd kind.

- Ты чудак.
- Ты чудачка.

Vindt ge het niet raar dat ze zo gehaast was?

Тебе не кажется странным, что она так спешила?

Het is raar dat ge niets weet over haar trouwfeest.

Удивительно, что ты ничего не слышал о её свадьбе.

- Zijn verhaal is raar, maar geloofwaardig.
- Zijn verhaal is vreemd, maar geloofwaardig.

Его история странная, но всё же достоверная.

- Dit is verrassend.
- Dat is verrassend.
- Het is raar.
- Dit is vreemd.

Странно.

- O, nou is het echt verwarrend...
- Eh, nou is het echt raar...

Хм, теперь это действительно странно...

- Alle zeggen dat ik eigenaardig ben.
- Ze zeggen allemaal, dat ik raar ben.

- Все говорят, что я смешной.
- Все говорят, что я смешная.
- Все говорят, что я чудной.
- Все говорят, что я чудная.

Hier is mijn vlag voor Nynorsk. Aangezien de ideologie van het Nynorsk gebaseerd is op maximale afwijking van het Deens, wordt de Deense achtergrond van de vlag vervangen door de IJslandse, want de makers van de taal hebben het IJslands als inspiratie gebruikt. De vlag is niet rechthoekig omdat... nou ja, omdat Nynorsk gewoon raar is.

Вот мой флаг для нюнорска. Поскольку идеология нюнорска основывается на максимальном расхождении с датским, датский фон флага заменяем исландским, потому что создатели языка использовали исландский для вдохновения. Форма флага не прямоугольна, потому что... ну, странный он, этот нюнорск.